Et godt årsmøte i Østfold Arbeiderparti

Pressemelding
3 minutter lesetid

Lørdag 18. mars gjennomførte Østfold Arbeiderparti sitt årsmøte på Scandic City i Fredrikstad. Med over 100 delegater, flere gjester og mye engasjement ble det et svært godt møte.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holdt en god politisk innledning som ble etterfulgt av en lang og bred debatt. I debatten deltok både kommunepolitikere, fylkestingspolitikere, stortingsrepresentanter, medlemmer av regjeringen og ungdommen i AUF.

– Innledningen til Kjerkol var god og inspirerende. Det var godt å se så mange dyktige medlemmer gå opp på talerstolen og holde innlegg. Årsmøtet er et politisk verksted og debatten er sentral i så måte, sier fylkesleder Sindre Martinsen-Evje.

Det var mange innsendte politiske forslag som omhandlet alt fra strøm og energi, til skolepolitikk, inntektssystemet og NAV.

Dette er noe av politikken som ble vedtatt:

* Utbygging av strømnettet for økt overføringskapasitet er en klimaløsning som haster å implementere. Strømnettet i Østfold er gammelt og har mange flaskehalser hvor overføringskapasiteten er for liten. Dette hindrer videre elektrifisering i eksisterende industri, og hindrer utviklingen av nye grønne bedrifter og næringsområder – noe som kan føre til økte utslipp og tap av grønne arbeidsplasser.

* Østfold Arbeiderparti er positive til NAV Ung slik at unge kan følges opp særskilt og at oppfølgingen kan inntre på et tidlig tidspunkt.

* Regjeringen må finne løsninger som gjør at Kronos Titan får likeverdige konkurransevilkår som de får i Tyskland med bruk av norsk gass.

* Østfold Arbeiderparti ber om at strømstøtten til husholdninger styrkes.

* NAV må få enda mer ressurser til å hjelpe arbeidsledige og personer med helseutfordringer ut i jobb, også gjennom flere VTA-plasser og styrke arbeidet mot ungdom.

– Vi har vedtatt mye god politikk på årsmøtet. Det er viktig at kommunepartiene og AUF har lav terskel for å sende inn forslag som vi kan diskutere og behandle. Selv om vi ikke alltid er enige om alt, er det stor takhøyde og rom for ulike meninger i Arbeiderpartiet, sier Martinsen-Evje.

(Pressemelding)

ANNONSE

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.