En ansettelsesprosess hinsides all fornuft

Det er synd Trude Andresen slutter, men det er som forventet. Hun bor i Eiker og har pendlet hit og det sier seg selv at dette blir komplisert.

Av: Frank Finstad, Folkets Stemme

Allerede før Andresen ble kommunedirektør hadde jeg fått signaler om at den samme stillingen ville bli ledig i Drammen og Asker om kort tid.

LES OGSÅ: Kommunedirektør Trude slutter

Trude Andresen har markert seg som en rettferdig og uavhengig kommunedirektør og har gått imot både ordfører og varaordfører. I kommunestyret var det hennes klare uttalelse som gjorde at ordføreren ble erklært inhabil ved arealplanens første behandling.

Da Trude Andresen ble ansatt som kommunedirektør var det kun jeg som stemte imot ansettelsen og det var ikke på grunn av Andresens søknad, men på grunn av prosessen og at kommunestyret ikke fikk et eneste papir eller dokument om de andre søkerne, slik at vi hadde ingen mulighet til å vurdere de andre søkerne opp mot Trude Andresen.

Det var ei gruppe på tre medlemmer, bestående av ordfører Saxe Frøshaug, varaordfører Kathrine Hestø Hansen og Høyres gruppeleder Thor Hals som hadde fattet denne innstillingen som kommunestyret hadde å forholde seg til. Jeg stemte imot hele prosessen og leverte en skriftlig protokolltilførsel om dette.

ANNONSE

Når det gjelder ny kommunedirektør bør denne ansettes av det nye kommunestyret som overtar i september, og Trond Kallum klarte oppgaven med bravur da han fungerte som midlertidig kommunedirektør sist. Derfor har vi ikke noe hast.

På vegne at Folkets Stemme og innbyggerne i kommunen så må vi denne gangen benytte en mer demokratisk prosess og vi må la det nye kommunestyre som skal være arbeidsgiver for den nye rådmannen foreta ansettelsen.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

Oliver forsvarte VM-ledelsen i Mexico

Fruene er tilbake: – Vi vil lage en festaften