Bjørnar Grønbech. Foto: Privat

Ny arealplan – nye muligheter!

Planutvalget i sitt møte 1.03.23 og kommunestyret i sitt møte 7.03.23 har vedtatt forslag til ny arealplan for Indre Østfold kommune (IØK) for 2023-2034, som nå skal legges ut til 1. høring.

Av: Bjørnar Grønbech, planutvalget for KrF

Det har vært et enormt engasjement fra innbyggere, utbyggere, ansatte og politikere.

Ja, jeg har i min tid som politiker aldri opplevd en slik pågang, med mailer, telefoner, smser, kommentarer på sosiale medier og til og med utbyggere som har kommet hjem på døra.

Utrulig flott med et så stort engasjement.

-men det har gått fort i svingene!

Sp har hatt det utrulig travelt, og Planutvalget måtte til og med ha møte i vinterferien. Tidspresset har medført at vi ikke har hatt tid til nødvendige befaringer.

I tillegg har det vært for lite involvering med utbyggerne fra administrasjonens side. Det har ikke vært tid til infomøter med grunneiere og utbyggere m.fl.

Dette har gitt utslag i at utbyggere har informert oss politikere om saksopplysningsfeil for enkelte prosjekt.

KrF og flere andre partier er bekymret for at IØK kan komme til å få mange innsigelser og erstatningskrav.

KrF er skuffet over at en forventet befolkningsvekst ikke ble økt fra 1.1 % til 1.5 %, når vi ser hvordan nabokommunene har beregningstall som er mye mer ambisiøse i sin målsetting.

IØK kryper stadig nærmere Oslo-regionen og vi må ta høyde for større befolkningsvekst fordi vi ønsker mange innbyggere velkommen til vår kommune.

KrF vil følge opp de prosjektene som er med og de prosjektene som vi mener burde vært med i arealplanen, og vi vil foreslå befaringer der det er nødvendig for å få tilstrekkelig kunnskap.

KrF ønsker en god arealplan til det beste for innbyggerne.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Aktiv dag i Mysen

Hvordan kan vi spare penger og samtidig prioritere annerledes i Indre Østfold?