Åpning av utstilling med Torgeir Husevaag

Pressemelding
4 minutter lesetid

Torgeir Husevaags utstilling på Indre Østfold Kunstforening består av tre videofilmer og tre serier tusjtegninger. Hovedverket er en ca. 20 minutter lang montasjefilm som har gitt tittel til utstillingen.

Utstillingen åpner lørdag 11. mars klokken 14.00.

Junaiten er en muntlig omskrivning av The Junited States of America. Junaiten er ikke dagens USA, snarere det forjettede land norske utvandrere skrev hjem om, i brev fulle av fargerike beskrivelser og prospekter som skulle vise at avsenderen levde ut «The American Dream».

Filmen Junaiten (med undertittel To livshistorier) er et biografisk verk som føyer sammen to motstridende skildringer av et livsløp. Den ene av disse kommer fra kunstnerens far, den andre fra hans mor. Faren levde i «Junaiten» det meste av 1950-tallet, og da han på 90-tallet, som del av en alzheimer-utredning, ble bedt om å oppsummere sin livshistorie, var Junaiten-perioden helt sentral for ham.

På samme tid lagde hans kone et minnealbum til sin syke mann. Gjennom et utvalg fotografier med undertekster forteller også hun sin manns livshistorie, men hennes fortelling gir et helt annet bilde. Spriket mellom de to livsskildringene åpner for allmenngyldige refleksjoner rundt hva som utgjør «essensen» i et menneskes liv, og hvordan vi alle redigerer våre historier. 

Formmessig er dette en poetisk flettverksfilmfilm hvor to historier vekselvis beveger seg mot hverandre fra hver sin ende – fra begynnelsen og (nesten) fra slutten av et liv. Historiene fortelles med ord, tegninger og private fotografier, som flyter inn og ut av hverandre.

De 95 fotografiene i det nevnte minnealbumet er alle tegnet av, og vises som en installasjon under tittelen En bru og en halv livshistorie.

ANNONSE

På utstillingen vises også to tilknyttede filmer: Prolog- og Epilog til Junaiten. Begge tar utgangspunkt i små tekster skrevet av Husevaags far, da han var blitt tydelig svekket av Alzheimers. Tekstene handler om ydmykelsen ved å miste alt som var viktig for ham, som sertifikat, autonomi og faglig autoritet.

Torgeir Husevaag er mest kjent som tegner, og har gjennom mange år jobbet med tusjtegninger i et formalt, regelstyrt formspråk. I Indre Østfold Kunstforening viser han tre serier i denne stilen, som mer indirekte omhandler tematikken fra Junaiten-filmene. Tegningene beskriver transformasjoner, langsomme nedbrytningsprosesser og umulige forsøk på å bygge bro over paradokser eller «bruddpunkter».

Torgeir Husevaag er født og bor i Oslo. Han er utdannet ved Winchester school of Art og Kunstakademiet i Oslo. Han har hatt en rekke utstillinger, bl.a. på Tegnerforbundet, Kunstnerforbundet og Kunstplass [Oslo]. Husevaag har også utført flere offentlige kunstverk, deltatt på Høst- og Østlandsutstillingen, og er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet, Oslo Kommune og Nordiska Akvarellmuseet i Skarshamn, Sverige.

Kunstnerskapet hans er av det utforskende slaget. Ofte kan en liten detalj i noe bli starten på et større prosjekt: En merkelig formulering, en måte å tegne en strek på, et sidespor i en personlig eller historisk hendelse. Når interessen er vekket, begynner han å samle, kartlegge og organisere materiale, deretter tegne og skrive. Resultatet kan bli nitide tegninger, bokprosjekter, installasjoner eller filmer.

Tegningene hans er ofte relatert til kart og infografikk, til generativ/ regelbasert kunst og spill. Gjennom dem utforsker Husevaag systemer, og jobber ofte serielt.  Samtidig har figurative, fotobaserte tegninger som inngår i narrative helheter (f.eks. i montasjefilmer), blitt stadig viktigere for ham. 

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.