Håvard Osflaten. Foto: Privat

Etisk og rettferdig i Indre Østfold!

Denne uka var jeg så heldig å få delta på 20 årsjubileet til Fairtrade Østfold, en frivillig organisasjon som arbeider for at bønder og arbeidere i utviklingsland skal ha anstendige arbeidsforhold og mer rettferdige handelsbetingelser.

Av: Håvard Osflaten, 2. kandidat Indre Østfold SV

Bærekraftig handel er en viktig forutsetning for at verden skal nå sine bærekraftsmål nedfelt av FN. Handel er en grunnleggende drivkraft for fattigdomsbekjempelse, og den internasjonale merkeordningen fairtrade bidrar til økt markedstilgang for fairtrade-produsenter og at vi som forbrukere og virksomheter kan ta bærekraftige valg.

Kommunene er store og viktige innkjøpere. Dersom kommunene setter klare krav til at varer de kjøper skal bestå av Fairtrade-varer, vil dette være viktige bidrag for bedre handelsbetingelser, tryggere arbeidsforhold og en mer bærekraftig jordbrukspraksis for småskalabønder og arbeidere i land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Vi må bruke innkjøpsmakta til å tenke globalt og handle lokalt.

På jubileumsmarkeringen til Fairtrade Østfold glimret naturlig nok Indre Østfold kommune med sitt fravær, mens Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Moss markerte seg som Fairtrade-kommuner som gjennom sine innkjøp bidrar til en mer rettferdig handel og verden. Disse kommunene har søkt om og blitt såkalte Fairtrade-kommuner. De bidrar aktivt til å oppnå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Nå synes jeg det er på tide at også Indre Østfold kommune søker om å bli Fairtrade-kommune. Det er på tide at også Indre Østfold kommune tar ansvar som en større innkjøper og bruker sin innkjøpsmakt i positiv forstand ved å kjøpe inn for eksempel kaffe, te og bananer merket Fairtrade. Slik kan også Indre Østfold kommune bidra aktivt til å stoppe klimaendringene, bekjempe fattigdom og bedre arbeidsvilkårene og rettighetene til arbeiderne i utviklingsland.

Vi må tenke globalt og handle lokalt!

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Karakterbasert – en ordning for noen få

Ulykke på Solbergfossveien – fører til sykehus