Storstilt satsing på skolene

Leserinnlegg
2 minutter lesetid

Skolene, barna, lærerne og alle andre involverte må nå bli hørt.

Av: Frank Finstad, Folkets Stemme

Derfor foreslår Folkets Stemme følgende forslag i skolebehovsplanen, noen med strakstiltak og andre med gjennomføring i løpet av kommende periode.

(Innlegget fortsetter under)

ANNONSE

  1. Hovin skole restaureres/settes i stand slik at den blir en fullverdig skole, noe som må skje omgående. Det settes av et beløp inntil 120 millioner til utbedring av Hovin skole. Økonomiplanen må endres i henhold til dette. Samtidig planlegges det for en ny barneskole et annet sted i Spydeberg.
  2. Knapstad barne- og ungdomsskole. I denne saken følges administrasjonens forslag om å bygge ut med en parallell på barnetrinnet samt restaurere resten av både barne- og ungdomsskolen slik at det blir oppdatert og god skolebygning.
  3. Når det gjelder Tomter skole fremmes FAU sitt forslag med et beløp inntil 120 millioner på fire år. Beløpet innarbeides i økonomiplanen. Forslaget innebærer seks klasserom i stedet for fire og det har også med seg et innbyggertorg.
  4. Mysen ungdomsskole: Denne skolen må ha nødvendig vedlikehold og det må gjøres enkelte utbedringer med skolen. Det avsettes 20 millioner til dette, noe som må gjøres seinest i 2024.
  5. Grendeskolene. Hvis kommunen og politikerne mener noe med at det skal satses på grendeskolene i kommunen må det snarest gjøres noe med følgende skoler: Tenor, Trømborg, Hærland og Kirkefjerdingen. Alle disse skolene er strakstiltak og burde allerede vært satt i stand. Det foreslås 70 millioner samlet til disse grendeskolene. Beløpet må settes av på økonomiplanen for 2023 og 2024.
  6. Inndekning gjøres ved at kommunen bruker 50 millioner av fjorårets overskudd på 93 millioner og tar opp lån på restbeløpet. Forslaget innarbeides i økonomiplanen ved rullering av denne.

Ved siden av denne store satsingen av skolebyggene i kommunen hvor Folkets Stemme ikke glemmer grendeskolene, kommer også ved første anledning til å foreslå at innholdet med bøker og utstyr blir oppgradert.

(Leserinnlegg)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.