Nyopprettede stillinger uten politisk behandling

Etter hva jeg har fått opplyst blir det opprettet nye administrative stillinger uten at det er politisk behandlet.

Av: Tore Kjeserud, Folkets Stemme

At administrasjonen kan gjøre dette uten politisk behandling må ha med at administrasjonen må av kommunestyret ha fått for vide fullmakter for å opptre på politikernes vegne.

Endringer av strukturen i administrasjonen er ikke en administrativ men en politisk sak.

Politiske signaler som er gitt er at det er manglende bemanning i eldreomsorgen i bl.a. våre sykehjem og ikke i de sektorer som har fått flere stillinger. Dette er et godt eksempel på at kommunestyret må inndra en del av de fullmakter administrasjonen har.

Hvis ikke dette skjer vil jeg ha en forklaring på hvorfor velgerne skal stemme hvis det er administrasjonen som skal avgjøre hvilke tjenester som skal prioriteres til innbyggerne.

La meg til slutt oppfordre til at man tar i bruk de oppsparte midlene over flere år til omgående og ruste opp skolene så de kan benyttes av våre barn og ungdom uten at vi skal være redde for deres helse. De må rustes opp fullt ut og ikke delvis som er en tendens i kommune-Norge. Jeg imøteser en politisk behandling på dette.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Viken Fiber kjøper GP Nett

Philip (14) klar for Europa