ILLUSTRASJONSFOTO: Glenn Thomas Nilsen

En halv milliard i overskudd og skolene forfaller

Men innbyggerne lar seg ikke lengre lure

Tidligere er det skrevet mye om manglende eldreomsorg, noe jeg kommer tilbake til ved en senere anledning, men i neste uke skal skolebehovsplanen opp i Livsløpsutvalget og noe senere i kommunestyret.

Av: Frank Finstad, Folkets Stemme

I henhold til administrasjonens innstilling ligger det an til betydelige endringer som vil få store konsekvenser for flere skoler i kommunen. Hovin skole som det har vært skrevet mye om i det siste er i forslaget skåret ned til beinet og opprustingen er foreslått redusert fra 100 til 50 millioner. Dette kan da umulig holde mål. Kommunen må sette i stand Hovin skole så den blir en fullverdig og moderne skole, noe som må skje omgående. Kostnadene på dette bør få en øvre ramme på for eksempel 100 millioner hvis det er det som må til, for vi bør ha lært av alle tidligere skoleopp-pussinger hvor det er satt rammer som er overskredet helt opp fem ganger det avsatte beløpet. Deretter kan man i løpet av kommende periode planlegge for en ny skole et annet sted i Spydeberg hvis behovet er til stede.

Jeg har også fått med meg at utbedringen og vedlikeholdet på Tomter skole og andre skoler også er tenkt å bli redusert ganske betraktelig. Det kan ikke Folkets Stemme være med på. Man reduserer ikke der hvor veksten er størst. Når det gjelder Tenor skole og Mysen ungdomsskole for å nevne et par andre eksempler, kan jeg ikke se at det er tenkt å gjøre noe de kommende åra. Helt uakseptabelt! Hva er tenkt med de andre grendeskolene? Hvis Senterpartiet og Arbeiderpartiet fortsatt ønsker å satse på grendeskolene, så må de også gjøre det i praksis ved å holde de i orden, men i praktisk politikk er det kun Folkets Stemme som har foreslått og foreslår midler og tiltak til fordel for grendeskolene. Vi får se om det kan endre seg når skolebehovsplanen skal behandles til uken.

I løpet av de tre første åra i denne perioden har kommunen gått med et overskudd på en halv milliard mens bl.a. skolene forfaller, men en ting er jeg helt sikker på og det er at nå lar ikke innbyggerne seg lure lengre. De kommer heller ikke til å godta fagre valgløfter og lovnader om at både det ene og andre skal skje etter valget.

Folkets Stemme og undertegnede inviterer de øvrige partiene til finne fram til et fellesforslag hvor politikerne holder ord når det gjelder satsing på skolene og hvor vi fatter vedtak med det samme og hvor man prioriterer samtlige skoler hvor det er behov for rehabilitering og vedlikehold. En ting kan jeg garantere, og det er at hvis ikke politikerne vil gjøre det nå, så vil de i hvert fall ikke etter valget.

Da er det plutselig fire år til neste gang de blir satt under press.  For å få til et fellesforslag så betyr det at alle må gi litt. Det skal bli spennende å se om det er mulig. Til deg som innbygger, foreldre, besteforeldre eller andre interesserte, følg godt med i ukene som kommer. Det viktigste er ikke hva de forskjellige partiene skriver i avisen og sier de skal gjøre, men legg merke til hva de stemmer når saken blir behandlet i Livsløpsutvalget og i Kommunestyret.

Kanskje kan vi få til et bredt forlik, da blir jeg imponert, noe alle berørte fortjener, barna, de foresatte, lærerne og alle andre. For å få dette til må nok både den ene og den andre kaste en del prestisje til side.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Innbrudd i Askim – ønsker tips

Markerer støtte til Ukraina