Espen Endal (i midten) sammen med Camilla Eidsvold (fylkesvaraordfører i Viken og 1.kandidat i fylkestingsvalget i Østfold) og Audun Lysbakken. Foto: Privat

Valgt som fylkesleder i nye Østfold SV

Nå er Viken SV oppløst og Østfold SV gjenopprettet. Espen Endal er valgt som leder og skal nå jobbe for å flytte makten tilbake til folk i Østfold. 

– Jeg er glad for at Østfold er tilbake, for nå kan vi styre oss selv og politikerne kommer nærmere innbyggerne. Fylkets nye arealplan har endelig tatt innover seg at natur og matjord trenger sterkere vern, så arealnøytralitet er noe vi vil kjempe videre for slik at natur og dyrkbar mark som bygges ned må erstattes ved tilbakestilling av annen natur, sier Endal i en pressemelding.

Trekker frem Fjella

Endal, som er fra Spydeberg, er opptatt av naturvern og arealnøytralitet.

– Hos oss er Fjella er et bra sted å begynne med vern av natur, for vi kan ikke bare verne kyst og fjellørken. Jeg synes det er på tide at indre deler av Østfold får et landskapsvern, og da er Fjellaområdet viktigst.

FNs medlemsland ble på naturtoppmøtet i Montreal før jul enige om å verne minst 30 % av land og hav. I Østfold trekker han særlig frem Fjella i Indre Østfold som et godt sted å begynne arbeidet.

– Vi må verne viktig naturlandskap, og ha en god plan for å erstatte natur og matjord som blir bygget ned. 

Busstilbud når togene ikke går

Han legger også til at deres fremste oppgave er å binde fylket mer sammen for å unngå en ny konflikt mellom indre mot ytre Østfold.

– Den vedtatte åpninga av Østre linje helt til Sarpsborg står øverst på min prioriteringsliste, og vi må få til et brukbart busstilbud der togene ikke går. Samtidig skal vi ikke stå i veien for ny jernbane mot Sverige og Europa.

Kollektivtrafikken i Østfold er også en av Espens hjertesaker.

– Østre linje mellom Mysen og Sarpsborg må gjenåpnes for å sikre et godt kollektivtilbud mellom indre og ytre del av fylket. I tillegg trekker Espen frem satsingen på et styrket busstilbud, særlig i de delene av fylket der det ikke går tog, som en viktig valgkampsak til Fylkestingsvalget i januar.

(Kilde: Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

En person til sykehus etter trafikkulykke

Tre førerkortbeslag etter fartskontroll