EIENDOMSMEGLER: Bjørn Vidar Lazar Braathen, eiendomsmegler, fagansvarlig og partner i Attentus Eiendomsmegling. Foto: Attentus Eiendomsmegling

Er finansieringsbeviset ditt oppdatert?

Fra 1. januar 2023 endret regjeringen kravene til hvor stor renteoppgang økonomien din må tåle ved et boligkjøp. Skal du kjøpe bolig i nærmeste fremtid, bør du derfor sjekke at finansieringsbeviset tar hensyn til endringene.

Hele 81,8 prosent av alle nordmenn eier sin egen bolig (Statistisk Sentralbyrå, 2022). Samtidig liker det norske folk å flytte på seg, og i 2021 ble det solgt 102 596 bruktboliger i Norge.

Er du blant dem som er på utkikk etter en ny bolig, er det anbefalt at du har finansiering på plass, og finansieringsbeviset klart, allerede før du går på første visning.

Men – er finansieringsbeviset ditt fra før årsskiftet, er det god grunn til å ta kontakt med banken din og få det oppdatert etter nye regler.  

– Fra 1. januar 2023 ble det gjort endringer i utlånsforskriften. Endringene legger til grunn at du som boliglånstaker skal tåle en renteøkning på tre prosent i vurderingen av din betjeningsevne, ikke fem prosent som det var før årsskiftet, forteller Bjørn Vidar Lazar Braathen, eiendomsmegler, fagansvarlig og partner i Attentus Eiendomsmegling.

Det betyr at du som boliglånstaker kan få noe mer i lån med et finansieringsbevis utarbeidet etter nyttår.

Er finansieringsbeviset ditt gått ut på dato?

Med utgangspunkt i en grunnrente på 3,75 prosent betyr det at du som boliglånstaker totalt må tåle en rente på minst 6,75 prosent for å få et boliglån, sammenlignet med 8,75 prosent i slutten av 2022.

– Renteøkningen er et grep for å redusere prisvekst og dempe inflasjon i markedet. Boligprisene har også økt i mange år, men det er likevel viktig å opprettholde et stabilt boligmarked, som er bakgrunnen for de nye endringene, forteller Braathen.

Når «stresstesten» reduseres fra fem prosent til tre prosent, gir det bankene litt større handlingsrom, samtidig som det gjør det noe mer oppnåelig for befolkningen å få innvilget et boliglån, til tross økende renter.

– Du må derfor sjekke om finansieringsbeviset ditt er «gått ut på dato». Det er normalt gyldig i tre til seks måneder, men ble det utarbeidet mot slutten av fjoråret må du sørge får å få det oppdatert slik at det tar høyde for de nye vilkårene, forteller eiendomsmegleren.

Kan åpne opp for at du kan låne mer

Det stilles samme krav til inntekt og egenkapital, samt størrelse på lån og boligens verdi, men de nye vilkårene kan ifølge Siv Stenseth, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i SpareBank 1 Østlandet, likevel gi deg som boligkjøper og låntaker litt større handlingsrom.

ANNONSE

– Den nye utlånsforskriften handler i hovedsak om at rentebufferen, det vil si – rentepåslaget bankene krever at du må tåle som følge av eventuelle nye renteoppganger, nå er redusert til tre prosent. Tidligere var den på fem prosent. Kundene vil som følge av dette ha mulighet til å låne noe mer enn før, forklarer Stenseth.

– På den andre siden er det slik at økte kostnader generelt kan trekke i motsatt retning. Både matvarepriser, drivstoff og strømutgifter har de siste årene gått betraktelig opp, og blir dermed også justert opp når banken skal vurdere din betjeningsevne, sier hun.

For å sette det i perspektiv: Søker du om et lån på 1 000 000 kroner, vil rentekostnadene med en rentesats på 3,75 prosent tilsvare 3 125 kroner i måneden og 37 500 kroner i året.

Legger du til at du skal tåle en renteøkning på fem prosent, gir det en rentesats på 8,75 prosent, en månedlig kostnad på 7 292 kroner og 87 500 kroner i året. Med dagens vilkår skal du måtte tåle en renteøkning på tre prosent, som gir en rentesats på 6,75 prosent, en månedlig kostnad på 5 625 kroner og 67 500 kroner i året.

Altså utgjør det en kostnadsforskjell på 1 667 kroner i måneden og 20 000 kroner i året, som gir deg som låntaker rom til å betjene et noe større boliglån.

Dobbeltsjekk finansieringsbeviset ditt i dag

Likevel er det ifølge eiendomsmegleren lurt å dobbeltsjekke finansieringsbeviset ditt og ta kontakt med banken din dersom det ikke er justert etter de nye vilkårene.

– Det kan utgjøre en forskjell for akkurat deg og boliglånet ditt, og jeg vil derfor anbefale at du sjekker det opp og rådfører deg med banken hvis du har planer om å kjøpe bolig i nærmeste fremtid, sier Braathen.

Det er også rådet til konserndirektøren i Sparebank 1 Østlandet, ettersom vilkårene kan utgjøre forskjeller for din økonomi og hva som skal stå i finansieringsbeviset ditt.

– Det er viktig å huske på at det kan skje endringer i økonomien fra du mottok finansieringsbeviset til du faktisk kjøper boligen. Dette kan påvirke hva du i realiteten kan få i lån når det kommer til stykket, forklarer hun.

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Se bilder fra Folk og røvere i Kardemomme by

Veltet semitrailer ved tollstasjonen