Hege Oustad, daglig leder i Tripletex. (Pressefoto)

Indre Østfold fikk 143 nye foretak i fjerde kvartal 

Tripletex har gått gjennom de ferskeste tallene fra SSB, og sett nærmere på nye foretak og konkursåpninger på kommunenivå i siste kvartal i fjor.

I fjorårets siste kvartal ble det etablert 143 foretak i Indre Østfold kommune. Dette er 1 foretak færre enn det som ble registrert i samme periode i fjor.  Tall fra SSB viser også at det fjerde kvartal ble åpnet konkurs i 7 foretak i Indre Østfold. Dette er 4 foretak flere enn i samme periode i fjor.

– Alt tyder på at vi nå er tilbake til “normalen” på landsbasis, etter at antall nyetableringer fikk et solid oppsving og konkursene ble færre under pandemien. Gjennom høsten har nyhetsbildet fortsatt å være preget av rentehevinger, strømpriser og en generell prisvekst, i tillegg til mye uro globalt. Det gjør nok enkelte noe mer avventende til å starte ny bedrift. Samtidig ser vi at mange tør å satse likevel. Det er hyggelig, sier Hege Oustad, daglig leder i Tripletex, et av landets mest brukte økonomisystemer.

ANNONSE

Om foretaksstatistikken

Statistikken er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og baserer seg på antall nyetablerte foretak i fjerde kvartal 2022, samt åpnede konkurser i samme periode. Tripletex har sammenstilt og analysert tallene, og sammenlignet dataene med statistikk om egne kunder. Tripletex leverer regnskapsprogramvare til 85 000 norske foretak, og har i underkant av 20 % markedsandel blant selskap som betaler ut lønn til ansatte.

ANNONSE

ANNONSE

Inngår samarbeid på seniornivå

To ulykker i Askimporten