De siktede blir ikke fremstilt for ny varetektsfengsling

Fredag ettermiddag opplyser politiet at de to som er siktet etter dødsfallene i Spydeberg ikke vil bli fremstilt for ny varetektsfengsling.

Det var natt til søndag 8. januar at tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet livløse på en adresse i Spydeberg.

– Vi mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse og vi vil derfor ikke begjære videre fengsling for de siktede i saken, sier påtaleansvarlig Benedicte Granrud.

Ifølge politiet gjenstår det flere etterforskningsskritt, blant annet avhør av de siktede og vitner samt oppfølging av tidligere avhør.

– Det pågår også et arbeid med å ferdigstille de tekniske undersøkelsene som er gjennomført og gjennomgang av trafikkdata og telefoner. Videre har politiet begjært en rettspsykiatrisk undersøkelse av en av de siktede. Distriktet venter fortsatt på endelig obduksjonsrapport, skriver Øst politidistrikt i pressemeldingen.

Åpner tilsyn

Statsforvalteren i Oslo og Viken kunne den 20. januar opplyse at de åpner tilsyn etter dødsfallene.

– Som del av tilsynet vil vi blant annet undersøke hvordan de ulike tjenestene har samarbeidet for å sikre helhetlig hjelp til jentene, sa Mari Hagve, direktør for sosial- og barnevernavdelingen.

Les hele pressemeldingen her (ekstern lenke)

Tilsynet gjennomføres overfor flere instanser som var involvert i tjenestetilbudet rundt jentene.

– I første omgang vil vi undersøke om jentene har fått forsvarlig hjelp og oppfølging fra barneverntjenesten i Indre Østfold kommune, Fossumkollektivet og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Deler av tilsynet med Bufetat vil gjennomføres i et samarbeid mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Innlandet.

Tilsynsmessig oppfølging

I en pressemelding fredag melder Statsforvalteren i Oslo og Viken at de har gjennomgått mottatte varsler fra Helsetilsynet.

– På bakgrunn av opplysningene i varslene har vi funnet grunnlag for tilsynsmessig oppfølging med Sykehuset Østfold HF. Vi har vurdert det som mest formålstjenlig at sykehuset behandler saken som ledd i sitt kvalitetsforbedringsarbeid, og har derfor bedt de om å gjennomgå og evaluere hendelsen samt gi oss en tilbakemelding. 

Fra før av er det igangsatt tilsynsmessig oppfølging med barneverntjenesten i Indre Østfold kommune, Fossumkollektivet og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Nå blir også Sykehuset Østfold HF sjekket.

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Inviterer til to spennende arrangementer

15 forenklede forelegg for fart