Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Sju vogntog fikk kjøreforbud

Mandag kontrollerte Statens vegvesen trafikken på Ørje. Resultatet ble en del kjøreforbud.

  • 1 vogntog fikk kjøreforbud grunnet lasten var for lang.
  • 1 vogntog fikk kjøreforbud grunnet lasten var for bred.
  • 2 vogntog fikk kjøreforbud grunnet manglende utsyn.
  • 3 vogntog fikk kjøreforbud grunnet manglende lastsikring.

ANNONSE

Økt bemanning i barnehager og skoler forebygger mobbing

Reise- og opplevelsesmesse for femte gang