Økt bemanning i barnehager og skoler forebygger mobbing

Leserinnlegg
2 minutter lesetid

Tallene rundt mobbing i Indre Østfold-skolen er trist lesing. Mobbing er et stort samfunnsproblem og skaper mange skjebner blant barn og unge.

Av: Håvard Osflaten, 2. kandidat Indre Østfold SV

Slik skal vi ikke ha det. Inkluderende fellesskap og en trygg oppvekst og skolehverdag skal alle barn få oppleve.

Alle er enige om at vi må få bukt med mobbetallene, og mange gode forslag og tiltak fremmes. Som voksne og foreldre må vi gå foran som gode forbilder med tanke på hvordan vi oppfører oss og snakker om hverandre, vi må ha tid og rom til å engasjere oss i barna og deres hverdag, snakke med de om det de står i og veilede de i ulike etiske dilemmaer. Og vi må øke kompetansen rundt mobbing på nett og netthets blant ansatte i skolen. Økt kompetanse om hvordan vi forebygger, avdekker og håndterer mobbing trengs både blant ansatte i barnehage, skole, helsetjeneste og blant voksne som er engasjert i frivillig aktivitet blant barn og unge.

Dette er alle enige om, og har vært snakket om lenge. Likevel fortsetter mobbingen.

Det som derimot er den viktigste faktoren for å lykkes i å unngå krenkelser og mobbing er at det er nok voksne ute i barnehagene og skolene som har tid og kapasitet til å se det enkelte barnet/eleven/ungdommen. Vi trenger flere trygge, stabile og tilstedeværende voksne som kan veilede barna i god sosial kompetanse.

Derfor jobber vi i SV aktivt for å øke bemanningen i barnehagene, økt lærertetthet og få på plass flere miljøarbeidere i skolen som er tilstede ute i skolegården og ser hva som foregår. Det hjelper ikke å vedta at vi skal øke kompetansen rundt mobbing blant ansatte i skoler og barnehager når de er for få folk til å ha tid og kapasitet til å følge det opp i praksis.

ANNONSE

Håvard Osflaten                                                                                                                                                                             2. kandidat Indre Østfold SV

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.