Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Derfor hører du ikke Sivilforsvarets alarm

Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Men ikke i Indre Østfold.

– Sivilforsvaret har ikke varslingsanlegg i Indre Østfold. For 15-20 år tilbake var det noen anlegg som ble demontert da vi ikke fikk ressurser til å vedlikeholde dette. Pr i dag er det i hovedsak anlegg i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, opplyser sivilforsvarsinspektør Roar T. Pettersen i Østfold Sivilforsvarsdistrikt til Indre24.

Nødvarsel på mobil

Det siste året har DSB, Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene jobbet tett sammen for å etablere Nødvarsel på mobiltelefon.

– Dette skal være et supplement til tyfonene, men den nye mobilvarslingen blir mye mer presis og mottas direkte på alle telefoner i et definert område. Dette vil da nå alle som har en påslått mobiltelefon i det definerte område som skal ha varselet, fortsetter Pettersen.

Systemet er levert

Som følge av krigen i Ukraina ble det vedtatt økte bevilgninger til flere tiltak for å styrke beredskapen på sivil side i Norge. Etablering av Nødvarsel på mobiltelefon er et av disse tiltakene.

– Det er et stort og viktig arbeid som er lagt ned i å få etablert dette systemet på noen få måneder. Før vi tester dette ut mot publikum i større skala er det en forutsetning at denne løsningen er godt kjent. Derfor er det også for tidlig å teste Nødvarsel i forbindelse med varslingsprøven førstkommende onsdag, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB, i en pressemelding.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal det i dagene fremover gjennomføres de siste testene og oppdateringene, før systemet er klart til å tas i bruk ved reelle hendelser og tester ut mot publikum.

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Stor interesse for IØ på reiselivsmesse

Spydeberg trenger flere natteravner