Sykehuset Østfold Kalnes. Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Sykehuset Østfold hever beredskapen

Fra og med mandag 2. januar klokken 14.00 går Sykehuset Østfold i grønn beredskap. Årsaken er stor pågang av pasienter som trenger smitteisolering og presset dette medfører på romkapasiteten.

– Nå er det behov for å sette inn ekstraordinære tiltak som tilsier at sykehuset er i grønn beredskap, sier administrerende direktør Hege Gjessing til sykehusets nettside.

Gjennom flere uker har sykehuset hatt stor pågang av pasienter.

– Dette har vært håndtert innenfor rammene for ordinær drift. Mandag morgen hadde sykehuset 50 flere pasienter enn det er ordinære sengeplasser til. Det var registrert 24 pasienter med influensa og 28 pasienter med covid-19. Det høye antallet pasienter, som krever isolering fordi de har infeksjonssykdommer som influensa eller covid-19, krever nå nye tiltak. Samtidig er det høyt sykefravær (10,35 prosent) blant medarbeidere i sykehuset.

I første rekke betyr det at sykehuset bemanner opp flere senger til pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, samt henter ressurser til dette fra den planlagte virksomheten.

– Det kan bety at pasienter som har en ordinær timeavtale, som f.eks. en etterkontroll, kan få sin time utsatt. Om du har time på sykehuset, så skal du møte som normalt med mindre du har fått annen beskjed fra oss, sier Gjessing.

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Dette rykket brannvesenet ut på i fjor

IØ-ungdommer nominert til årets drømmestipend