Illustrasjonsfoto. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Follobanen forblir stengt inntil videre

Togpassasjerene på Østfoldbanen får et midlertidig togtilbud frem til utfordringene på Follobanen er løst.

Siden Follobanen stengte etter varmgang og røykutvikling i et teknisk anlegg på Ski stasjon 19. desember, har Bane NOR og ekstern ekspertise jobbet på spreng gjennom julen, for å finne årsaken til problemene som gjør at vi må holde banen midlertidig stengt.

– Å stenge Follobanen kun få dager etter åpningen, er noe av det verste som kunne skje, og utrolig kjedelig for alle som bruker jernbanen for å komme seg til og fra både jobb og andre aktiviteter, sier Stine Undrum, konserndirektør for Utbygging i Bane NOR.

(Saken fortsetter under)

Togtrafikken på Østfoldbanen

Det er fortsatt uvisst når Follobanen kan åpne for trafikk. Inntil videre holdes den derfor stengt ut januar. Sammen med Vy og berørte godsselskap, har vi tilrettelagt for et midlertidig endret ruteopplegg for togpassasjerene på Østfoldbanen.

– Sammen har vi gått gjennom alle ruteplaner og etablert et endret opplegg på togtilbudet slik at de reisende skal få et mest mulig forutsigbart tilbud, sier Undrum.

Målet med det midlertidige rutetilbudet har vært å sikre høy kapasitet for kundene på de største stasjonene (Hauketo, Holmlia, Kolbotn, Ski, Ås, Vestby og Moss), omtrent på nivå med ruteplanen for 2023. Dessverre blir det noe økt reisetid som følge av at alle togene må kjøre via Østfoldbanen, og det kan bli noen kapasitetsutfordringer i rushtiden. Vy supplerer med busser for å sikre tilstrekkelig kapasitet, spesielt på hverdagene i perioden det midlertidige tilbudet gjelder.

– Vi ønsker samtidig å beklage ekstra til kundene på Østfoldbanens østre linje, da de dessverre får et noe begrenset tilbud i den samme perioden, sier Undrum.

Det midlertidige rutetilbudet iverksettes fra 9.januar, og frem til da kjøres togene som i dag. Du finner mer informasjon om togtilbudet i Vy sin app eller på vy.no.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

Problemene på Follobanen

Det antas at problemene som har medført varmgang med etterfølgende røykutvikling i tekniske anlegg både i søndre del av tunnelen og i et teknisk bygg på Ski, skyldes forhold knyttet til returstrøm og jording. Tekniske eksperter fra Bane NOR, leverandøren AGJV og underleverandørene Cowi, Elecnor og Sintef, har jobbet med å kartlegge og analysere hvorfor problemene har oppstått.

– Som byggherre har vi hatt en tett oppfølging av arbeidene som er gjort på Follobanen. Vi har også hatt en omfattende runde med testkjøring av tunnelen før vi åpnet, uten at vi avdekket problemene vi nå står i. Det er naturlig at vi nå gjør en grundig gjennomgang av hele systemet og anlegget. Alle sammenhenger skal analyseres, både for å raskest mulig åpne Follobanen, og for å forhindre at noe slikt skjer igjen, sier Undrum.

Den bakenforliggende årsaken må finnes og repareres før vi kan friskmelde anlegget. Feilen kan ligge flere ulike steder, både i og utenfor tunnelen, og kartleggingsarbeidet er derfor nødvendig for å kunne komme frem til en pålitelig og permanent løsning.

– Vi er så lei oss for det som har skjedd og for at det går ut over de trofaste togpassasjerene. Vi jobber så raskt vi kan, og vi gir oss ikke før vi finner feilen og trafikken går som den skal, avslutter Stine Undrum.

Slik kjører togene frem til 9. januar 2023

  • Alle rushtidstog innstilles
  • Tog Østre linje fra Ski til Oslo innstilles. Det må byttes tog på Ski for reisende på Østre linje
  • Tog til og fra Moss kjøres med timesavganger ikke halvtimesavganger.
  • Lokaltog (L2) Stabekk – Ski kjøres halvtimesavganger, ikke kvartersavganger.
  • Ellers kjøres øvrige tog som før ruteendring.

Slik kjører togene fra 9. januar 2023

  • L2 Ski–Oslo S: Kjøres med halvtimesavganger mellom Ski og Høvik. I tillegg kjøres det halvtimesavganger mellom Kolbotn og Høvik. Disse togene har avgang Oslo S xx:04 og xx:32. Innsatstog mellom Kolbotn og Oslo S innstilles.
  • R21 Moss–Oslo S: Kjøres med halvtimesfrekvens hele dagen, alle dager, hele uka. Avgang Oslo S xx:10 og xx:40, ankomst Oslo S xx:18 og xx:48.
  • R22 Rakkestad/Mysen–Oslo S: Innstilles mellom Ski og Oslo S. Skal du reise mellom Ski og Oslo S må du bytte til de andre togene som kjører.Merk at du må bytte plattform på Ski stasjon.
  • R23 Ski–Oslo S: Alle avganger
  • RE20 Göteborg/Halden–Oslo S: Alle avganger kjøres. Togene har avgang fra Oslo S xx:01 og ankommer Oslo S xx:51, slik de gjorde før 11. desember. Innsatstogene får avgang Oslo S xx:28, ankomst xx:21.

ANNONSE

Gratis julelunsj ble en stor suksess

Dette er reglene for bruk av fyrverkeri