Arbeidet med å utbedre rv. 22 sør for Rakkestad sentrum er godt i gang. Foto: Lars Frode Christiansen, Statens vegvesen

Stenger riksvei 22 inntil to timer hver dag

Mandag 2. januar starter arbeidet med å fjerne høye fjellskjæringer langs rv. 22 ved Tranga. Som følge av dette blir vegen stengt mellom kl. 11-13 mandag til torsdag.

Langs rv. 22 like sør for Rakkestad sentrum skal om lag 550 meter av vegen utbedres. Det skal bli bedre sikt, tryggere sideterreng og større avstand til jernbanen som går rett på nedsiden av vegen. Arbeidet har pågått siden november.

Stenger av hensyn til sikkerheten

Det har allerede pågått sprengningsarbeid i området, men på nyåret blir fjellskjæringene som skal fjernes, mye høyere.

– I januar starter vi sprengningsarbeidet i et parti med 10-15 meter høye fjellskjæringer. Dette er også et område hvor vegen er veldig smal. Av hensyn til sikkerheten er vi nødt til å stoppe trafikken mens sprengningsarbeidet pågår, forteller Lars Frode Christiansen, byggeleder i Statens vegvesen.

Sprengningsarbeidet og opprydding er planlagt utført mellom kl. 11.00–13.00 mandager til torsdager.

– Arbeidet er krevende og uforutsette hendelser kan inntreffe. Stengetiden kan derfor strekke seg utover de fastsatte to timene, og vi anbefaler trafikantene å ta høyde for dette ved planlegging av sine reiseruter, sier Christiansen.

Statens vegvesen anslår arbeidet vil vare åtte uker, det vil si til og med uke 8.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

Lang omkjøringsveg for vogntogene

Tidspunkt for stenging av rv. 22 er valgt fordi det er lavest trafikk på dette tidspunktet.

– Vi unngår både morgen- og ettermiddagstrafikken, og i tillegg får sprengningsarbeidene nyte godt av dagslys, sier Christiansen.

Mens vegen er stengt er det flere lokale veger som personbiler kan velge. Utfordringen er omkjøringsveger for de store vogntogene.

– Lokalvegene mellom Rakkestad og Sarpsborg er ikke egnet for tyngre vogntog. Det blir derfor en lengre omkjøringsveg for disse sjåførene, forklarer byggelederen.

Alternativ veg for tungtransport er E18 til Elvestad og fv. 120 og fv. 151 til Moss. Eventuelt E18 til Vinterbro og E6 til Moss og Sarpsborg.

– Et alternativ er også å vente til rv. 22 åpner igjen og benytte pausen til hviletid, sier Lars Frode Christiansen.

Arbeidet med å utbedre strekningen ved Tranga, sør for Rakkestad, er planlagt ferdig til sommeren 2023.

ANNONSE

Rekordår for solceller i Viken – dobling fra i fjor

Stanset bilfører som var ruset