Vil ha forbud mot fyrverkeri til privatpersoner

Pressemelding
4 minutter lesetid

De siste ti årene har flere enn 100 personer fått øyeskade på grunn av fyrverkeri. Til tross for tiltak med økt fokus på bruk av vernebriller, forekommer det fortsatt mange skader.

– I en undersøkelse Ipsos gjennomførte for Blindeforbundet i 2020, kom det fram at én av fem ikke brukte vernebriller ved oppskyting av fyrverkeri de to siste årene, forteller Terje André Olsen, fylkesleder i Norges Blindeforbund.

Flest unge skades

Menn er overrepresentert blant dem som skades av fyrverkeri. I perioden 2009-2021 er 65 prosent av de skadde menn, 20 prosent er kvinner og i 15 prosent av tilfellene er ikke kjønn oppgitt. Det er flest unge som skades av fyrverkeri.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det flest unge menn som skades av fyrverkeri. 17-åringer er den gruppen som er høyest representert blant de skadde, men det er også barn helt ned i ettårsalderen som har blitt skadet av fyrverkeri de siste fem årene.

Ingen nedgang i alvorlige øyeskader

DSB registrerte 12 øyeskader etter nyttårsaften 2021/2022. Fire fikk så alvorlige skader at det er forventet at de vil oppleve betydelig synsreduksjon. Ingen av personene benyttet beskyttelsesbriller på det tidspunktet de ble skadet.

Året før meldte Norsk brannvernforening om 15 personer med øyeskader i forbindelse med oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften. Fire av skadetilfellene ble karakterisert som alvorlige.

Det er altså en ørliten nedgang totalt, men antall alvorlige øyeskader står på stedet hvil.

Det finnes en enkel og rimelig oppskrift som hindrer øyeskader, nemlig vernebriller.

ANNONSE

– Det er urovekkende at vi ikke ser noen nedgang i antall alvorlige øyeskader. Årlig kjøres det opplysningskampanjer om å beskytte øynene ved oppskyting av raketter, sier Terje André Olsen.

Det er ikke bare synet det går ut over. I fjor ble det rapportert om 50 personskader i forbindelse med fyrverkeri nyttårsaften. Skadene har ulik alvorlighetsgrad, og er på fingre, ansikt, hørsel og andre kroppsdeler. De siste fem årene har det i snitt blitt rapportert om 45 personskader hvert år.

44 prosent vil ha forbud mot salg

I undersøkelsen gjennomført av Ipsos sier 44 prosent av befolkningen at de mener det bør være forbud mot salg av fyrverkeri til private.

Hver fjerde spurte mener at reglene bør strammes inn, og det er under 30 prosent som mener reglene for salg av fyrverkeri til private skal være som de er i dag. I gruppen over 60 år sier hele tre av fem at fyrverkeri ikke bør selges til private.

Livredde dyr

Selv om det er ulovlig for privatpersoner å skyte opp fyrverkeri utenom perioden 18:00-02:00 på nyttårsaften, er det likevel mange som bryter forbudet. Dette medfører mange livredde dyr, både ville og tamme, og det selges mye beroligende midler for bruk til hus- og kjæledyr. En studie fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), viser at så mange som 23 prosent av de 5000 hundene i studien reagerte negativt på fyrverkeri, og har fått en mild til alvorlig form for lydfobi.

Norges Blindeforbund stiller seg bak et opprop om forbud mot fyrverkeri i privat regi, og oppfordrer alle til å delta i underskriftskampanjen:

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.