Varaordfører Kathrine Hestø Hansen, prisvinner Thomas Berg i Eidsberg IL og Margaret Lang Aadalen i Indre Østfold kommune. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Ildsjelpris til Thomas Berg: – Veldig overraskende

Lederen av Eidsberg IL ble ganske overrasket da han ble tildelt ildsjelprisen i Indre Østfold kommune fredag kveld.

Se bilder og begrunnelse nederst!

– Det var veldig hyggelig og veldig overraskende. Jeg var ikke forberedt på dette i det hele tatt, men takk uansett. Det er gøy å få en sånn pris selvfølgelig. Det er mange i Eidsberg som kunne fått denne prisen og i andre lag og foreninger. Men nå ble det meg, så tusen takk for det, sa Thomas Berg og fikk stor applaus fra salen.

Juryens begrunnelse

Årets ildsjel i Indre Østfold kommune er i virksomhet til alle døgnets tider med å ordne opp, skaffe midler og holde driften i gang innen den organisasjonen som hun/han leder.

Vår ildsjel i 2022 finner stadig på nye tiltak innad i laget og i hele bygdesamfunnet. Hun/han har et glødende ønske om å tiltrekke seg nye medlemmer – spesielt barn og ungdom, men også voksne/ eldre

Årets ildsjel bidrar i sterk grad til å skape samhold og trivsel i lokalmiljøet.

Årets ildsjel i Indre Østfold har vært leder av en organisasjon i kommunen vår gjennom de siste 14-15 åra. I denne perioden har prisvinneren tatt initiativ til klubbkvelder med tema om hvordan organisasjonen bør utvikle seg og møte dagens behov i alle aldersgrupper.

Årets ildsjel er spesielt satt pris på som en nytenkende leder – både kreativ og iderik.

Årets ildsjel er et JA-menneske som sjelden sier nei til forslag fra medlemmer i den organisasjonen prisvinneren leder. Alle som har roller og verv ivaretas.
En ildsjel må se og lytte til alle, også utenfor den organisasjonen som hun/ han leder. Vår prisvinner ønsker å se alle – ikke bare i lokalsamfunnet rundt sitt bosted. Årets ildsjel stiller opp for hele grenda.

Prisvinneren har vært pådriver og ildsjel for mange tiltak:

– bygge sykkelbane og volleyballbane

– ordne grillhytte som kan brukes av skoleelever og andre i bygda

– arrangere «Bygdequiz» på grendehuset, der prisvinneren selv er quizmaster

– islegging av grusbanen på vinterstid, noe som også er til glede for elevene ved skolen i bygda

– danne ei judo-gruppe, noe som er blitt utrolig populært i den seinere tiden

– initiativ til å arrangere bytte- og salgsdag av idrettsutstyr

– utvikle og fortsatt arrangere den populære Kongemarsjen gjennom bygda.

Årets ildsjel er født og oppvokst i Eidsberg-grenda, ved Eidsberg stasjon. Han bor der fortsatt, og er en ihuga bygdepatriot. Han er ikke bare mangeårig leder av Eidsberg Idrettslag, men er opptatt av det sosiale livet i hele grenda.

ANNONSE

Foto: Glenn Thomas Nilsen
Foto: Glenn Thomas Nilsen
Foto: Glenn Thomas Nilsen
Varaordfører Kathrine Hestø Hansen delte ut prisen. Foto: Glenn Thomas Nilsen

ANNONSE

ANNONSE

Kommer til Askim for å snakke om Alzheimer

En person alvorlig skadd etter brann