Bekymringer for budsjettutviklingen

Styret i Indre Østfold Kulturråd tar kommunedirektørens budsjettforslag for 2023 og økonomiplanen for 2023-2026 til etterretning. 

Av: David Koht-Norbye, styreleder og Halvard Tønneberg, koordinator

Vi ser at det i dagens situasjon er viktig med et nøkternt budsjett. Vi godtar derfor et hvileskjær i forhold til ambisjonene for kultursatsningen i 2023, men advarer sterkt mot å fortsette slankekuren videre. 

Både administrasjonen og politikerne har gjennom Temaplan kultur og Frivillighetsmelding selv lagt ambisjonene høyt, og tydelig sagt at Indre Østfold kommune trenger og vil satse på kultur og frivillighet, for å nå målene sine om gode oppvekstsvilkår. De målene nås ikke med fremlagt budsjett og økonomiplan. En nedskalering av rammene for ungdomsarbeidet og kultursektoren vil kunne skape økte utfordringer på andre budsjettposter. Et konstruktivt samspill med frivilligheten gir mye for hver krone i forhold til psykososiale forhold for mange innbyggere. 

Kultursektorene står foran utfordringer og muligheter ved at flere sentrale personer har sluttet eller slutter i nær framtid. Det åpner for en sunn gjennomgang av oppgavene og vurdering av hva slags kompetanse en trenger å supplere med. Og ikke minst gjøre en totalvurdering av satsingsområder som de ambisiøse planene for Festiviteten, som er tatt ut av budsjettet. Kulturrådet synes det vil være fornuftig å bruke det neste året til å finne de rette oppgavene for Festiviteten både som lokale og institusjon.

Vi ønsker å bidra i denne prosessen og håper vi sammen med kommuneledelsen administrativt og politisk, kan komme fram til spennende og godt konsept med midler i 2024 budsjettet. 

Askim/Momoen, 8. november 2022 

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Askim Blanda Kor inviterer til 30-års jubileumskonsert

Kristin og Renate har åpnet pop-up-butikk