– Vi som politi har mye å lære av kommunene

Leserinnlegg
4 minutter lesetid

Vi i politiet har mye å lære av kommunene, og vi er helt avhengige av å samarbeide tett for å gi innbyggerne et trygt og godt lokalmiljø.

Av: Ida Melbo Øystese, politimester i Øst politidistrikt

Det siste året har jeg hatt gleden av å møte politisk ledelse i nesten samtlige av våre 29 kommuner i Øst politidistrikt. Nå går min rundreise mot slutten for denne gang. Jeg har vært vitne til, og selv deltatt i, gode møter mellom det lokale politiet og kommunenes representanter. Alle spørsmålene og samtalene har gitt meg en unik innsikt i lokale kriminalitetsutfordringer, sett med innbyggernes briller.

Vi som politi har mye å lære av kommunene når det gjelder å ta innbyggerne med på råd når tjenester og tilbud skal utvikles. Jeg er blitt både imponert og inspirert av måten mange kommuner jobber på for å skape engasjement og involvere innbyggerne når de skal utvikle og justere tjenester og løsninger.

Her må vi i politiet bli enda flinkere. Vi vet at kriminalitetsbildet er i endring. Vi vet at digitaliseringen av samfunnet og fremveksten av sosiale medier har gitt kriminelle et økt handlingsrom og innbyggerne ny sårbarhet. Vi vet at antall vinningsforbrytelser har gått kraftig ned, mens overgrep mot barn og annen kriminalitet på nett øker.

Spørsmålet er, hvordan løser vi disse utfordringene?

Jeg er overbevist om at skal vi lykkes i arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminalitet, er vi avhengig av tett samarbeid og god dialog – og det starter lokalt.  Vi ønsker å sette innbyggerne i sentrum, og vi trenger deres innspill og tilbakemeldinger for å finne de beste løsningene.

Kommunene vi har besøkt er ulike, og de har alle sine særpreg og sine utfordringer. De fleste gir uttrykk for at de stort sett er fornøyde med politiet, men ønsker seg mer tilstedeværelse og synlighet lokalt.

ANNONSE

Et av tiltakene vi har prøvd ut det siste året er egne «kommunepatruljer», dedikert til de mindre kommunene i ytterkantene av vårt distrikt. Dette har blitt veldig godt mottatt, og vi ønsker å satse videre på dette. Samtidig må vi balansere politiets ressurser på en god måte, slik at økt synlighet og tilstedeværelse lokalt ikke går ut over innsatsen vår rettet mot de alvorligste sakene, som overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

Verden er kommet tett på. Flere hendelser den siste tiden viser at krigen i Ukraina er ubehagelig nær. Politi og kommuner utgjør sentrale deler av den sivile beredskapen. Gode relasjoner og nær og tett dialog oss imellom er viktigere enn noen gang. Vi trenger flere arenaer hvor vi møtes og har dialog. Jeg har derfor invitert alle ordførere og kommunedirektører til et felles møte 1. februar. Dette er noe jeg planlegger å gjennomføre årlig.

Vi har vårt ansvar og oppgaver, og kommunen har sine, men vi har et felles samfunnsoppdrag: å skape trygghet for innbyggerne våre.

(Leserinnlegg)  

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.