Lysregulering på riksvei 22 før anleggsstart

Langs rv. 22 Tranga like sør for Rakkestad er det nå satt opp trafikklys. Etter å ha vurdert tilstanden på vegen, er trafikklysene satt opp i påvente av anleggsstart.InnholdSatt inn tiltak etter å ha vurdert kjørefeltRv. 22 skal bli mer trafikksikkerFerdig til sommeren Om lag 550 meter av vegen utbedres. Bedre sikt, tryggere sideterreng og … Fortsett å lese Lysregulering på riksvei 22 før anleggsstart