I november starter anleggsarbeidet langs rv. 22 ved Tranga sør for Rakkestad sentrum. Men allerede nå er det satt opp lysregulering for å bedre sikkerheten til trafikantene. Foto: Statens vegvesen

Lysregulering på riksvei 22 før anleggsstart

Langs rv. 22 Tranga like sør for Rakkestad er det nå satt opp trafikklys. Etter å ha vurdert tilstanden på vegen, er trafikklysene satt opp i påvente av anleggsstart.

Om lag 550 meter av vegen utbedres. Bedre sikt, tryggere sideterreng og større avstand til jernbanen, som går rett på nedsiden av vegen, er bakgrunnen for arbeidet.

Satt inn tiltak etter å ha vurdert kjørefelt

Anleggsarbeidet starter i begynnelsen av november, men trafikklysene er nå satt opp etter å ha vurdert tilstanden på vegen.

– Det har den siste tiden vært en liten forverring av tilstanden på kjørefeltet mot jernbanen. For å være på den sikre siden har vi allerede nå satt opp sikring langs vegen, samtidig som vi innfører lysregulering, sier Kim Eirik Kongshaug i Statens vegvesen.

Vi er klar over at lysreguleringen kan skape noen utfordringer for trafikantene siden det ikke er noen gode omkjøringsmuligheter her. Samtidig håper vi på en forståelse siden sikkerheten alltid går foran.

– Trafikantenes sikkerhet kommer alltid først, forklarer Kongshaug.

Rv. 22 skal bli mer trafikksikker

I starten av november kommer anleggsmaskinene og arbeidet med å utbedre riksvegen starter. I tillegg til arbeidet med vegen, skal det bygges nytt vann- og avløpsanlegg for Rakkestad kommune, et VA-anlegg som vil strekke seg over ca. 870 m.

ANNONSE

– Rv. 22 er en viktig tverrforbindelse i Østfold, og vegen har behov for utbedringer. Vegens sideareal er ikke i tråd med dagens krav til trafikksikkerhet, og det er også dårlig sikt på strekningen. Vi skal nå bedre trafikksikkerheten for denne vegen, forteller Kim Eirik Kongshaug.

I tillegg til trafikksikkerheten, har strekningen utfordringer med plass til snøopplag på vinteren.

Ferdig til sommeren

Etter en anbudsrunde er det Dokka Entreprenør som har fått ansvaret for arbeidet.

– Entreprenøren får en god utfordring her. Siden vi ikke har en god omkjøringsveg, vil trafikken gå gjennom området i anleggsperioden. I tillegg vil nærheten til jernbanesporet være en utfordring. Det går ikke ordinær passasjertrafikk på strekningen, men sporet er i bruk så arbeidet må avklares med Bane NOR. Men vi har fått en dyktig og erfaren entreprenør, så vi er trygge på at Dokka Entreprenør vil løse dette på en god måte, sier Kongshaug.

Arbeidet skal være ferdig til sommeren 2023.

(Pressemelding)

ANNONSE

Etterlyser tidligere plakettmottakere

– Jeg vil fortsatt ha et samfunn med små forskjeller