– Jeg vil fortsatt ha et samfunn med små forskjeller

Leserinnlegg
2 minutter lesetid

Vi har vokst opp i et samfunn med små forskjeller. Generasjonene før oss har kjempet frem rettigheter som vi alle nyter godt av i dag. Et samfunn hvor alle kan leve gode liv med like muligheter og med en tro på framtiden.

Av: Else Berit Baccouche, Indre Østfold Arbeiderparti

Folkehelsebarometeret til Indre Østfold kommune er knallrødt. Vi er en av de kommunene hvor andelen husholdninger med lavinntekt er høyere enn landet ellers. Den nye levekårsundersøkelsen for Indre Østfold som ble offentliggjort denne uken har satt en støkk i oss. I enkelte delområder av kommunen vår lever 31% av barna i lavinntektsfamilier. Da kan vi ikke snu oss en annen vei, vi må se og handle!

Behovene og ønskene vil alltid være større enn hva som er økonomisk forsvarlig og mulig å realisere for en kommune. De ressurssterke stemmene roper ofte høyest. De har nettverk og innflytelse og blir dermed hørt og får gjennomslag for sitt syn. Når skal vi lytte til den stille stemmen? De som trenger velferdssamfunnet mest og som ofte blir glemt når potten fordeles. Denne gruppen bruker kanskje ikke stemmeretten sin heller, så hvorfor skal de da prioriteres?

Jo, fordi det er vår fordømte moralske plikt!  Jeg vil fortsatt ha et samfunn med små forskjeller, hvor solidaritet med de som har mindre enn oss er viktigere enn at vi selv skal ha råd til en enda finere bil. Et samfunn hvor vi bryr oss om hverandre og alle er like viktige. Da kan vi ikke sitte stille å se på at dette skjer mens vi bruker tid på å klage og rakke ned på hverandre.

ANNONSE

Sosial ulikhet er ikke bærekraftig og vil på sikt få mye større konsekvenser enn det som vi makter å forestille oss i dag. La oss høre den stille stemmen, la oss stille opp for de som virkelig trenger velferds samfunnet.

Si nei til sosial ulikhet og sosiale helseforskjeller og engasjer deg for et rettferdig samfunn.

(Leserinnlegg)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.