Jernbaneverket vil gå videre med togutredning til Stockholm

Pressemelding
5 minutter lesetid

Tirsdag la Jernbaneverket og Trafikverket fram sin mulighetsstudie for en framtidig jernbane Oslo – Stockholm (ca 500 km), med tanke på en reisetid på under 3 timer mellom hovedstedene.

De anbefaler nå å gå videre med en felles svensk/norsk utredning, på norsk side basert på en såkalt KVU. Det er en svært innholdsrik rapport, på 48 sider, med flere tydelige anbefalinger. Blant annet på trasevalg på norsk side utfra kapasitetsmessige årsaker:

«Dersom det skal bygges en ny jernbanetrasé mellom Oslo-området og Karlstad, bør denne kobles på eksisterende jernbanenett sør for Ski, sammen med Østfoldbanens østre linje. Det vil være nok kapasitet på Follobanen til å fremføre et antall ekstra fjerntog via denne banestrekningen», slår dokumentet fast.

Den felles norsk/svenske prosjektgruppen som har jobbet med mulighetsstudien anbefaler derfor at arbeidet med «grensebanen» fortsetter og at markedspotensialet for togtilbudet mellom Oslo og Stockholm utredes videre, fortrinnsvis som en konseptvalgutredning (KVU), og at også effekter for godstrafikk og regionale reiser, samt tekniske løsninger og mulige kostnadsreduserende tiltak, inngår i utredningen. Derfor er fortsatt umulig å si om hva som er det rimeligste av flere alternativer.

Ordfører og Indre Østfold-regionrådsleder Saxe Frøshaug er godt fornøyd med rapporten så langt, selv om den er svært omfattende og nå skal leses grundig.

– Jeg tror det er helt rett å velge trase via Follo og Indre Østfold, da blir både den nye Blixtunnelen og det kommende dobbeltsporet Ski – Kråkstad godt utnyttet. Disse områdene, sydover i Østfold inkludert, gir også et stort potensial i antall reisende og det skal vi være med å beskrive i det videre arbeidet der kommunene og regionene på begge sider av grensen nå blir invitert med inn, sier Frøshaug, vel vitende om at kommer til å bli mange runder den endelige traseen er klar.

(Saken fortsetter under)

Foto: Erik Unaas

Hva er god samfunnsøkonomi?

Frøshaug legger også til:

– Vi registrerer at Jernbanedirektoratet, tross at de «går videre», ikke tror en slik bane blir samfunnsøkonomisk lønnsom. De presiserer samtidig at tallgrunnlaget er svært usikkert. Fra kommunens side vil vi engasjere oss for å få opp riktige tall og en godt underbygget totaløkonomi, også på hva dette vil bety for regional utvikling. Jeg tror det er mange av de årlig 1,4 millioner flyreisende mellom Oslo og Stockholm som kommer til å bli erstattet av tog (Dagsavisen 2018).

ANNONSE

Stort potensial i Indre Østfold

Saxe Frøshaug har lenge sagt at en framtidig bane mellom de nordiske hovedsteder vil få større kapasitet i antall tog dersom toget skal gå gjennom den nye tunellen mellom Oslo og Ski, som åpnes 11. desember i år. Dessuten mener vi potensialet for reisende til og fra Indre Østfold er stort.

– Vi har allerede to sterke voksende byer, Askim og Mysen. I tillegg planlegges det som blir Skandinavias svar på «Hollywood», filmbyen Studio City på Brennemoen midtveis mellom byene. Det utredes også en multisporthall, som kan bli det nasjonale anlegget for skyting i Norge. Og vi har fra før Rudskogen, det nasjonale anlegget for motorsport.

I regionen etableres nå også fag- og høyskoletilbudet Campus Indre Østfold, i tillegg til en rekke næringslivsvirksomheter.

Det blir i sum svært mange nye arbeidsplasser, i tillegg til mange som også skal besøke internasjonale opplevelser og virksomheter i våre kommuner. Mange av de skal selvsagt ta tog, framtidenes foretrukne transportmiddel, også fra og til vårt svenske nabofylke Värmland (da cirka 40 min til og fra regionhovedstaden Karlstad).

Alt dette gir større muligheter for passasjerer og inntekter. Indre Østfold-regionen har 62 000 innbyggere, mens nabokommunene teller mer enn 300 000 innbyggere. «Nye» Østfold fylke alene over 320 000.

Dette bør gi trafikkgrunnlag for en egen stasjon i Indre Østfold.

Allerede onsdag blir det første dialogmøtet mellom Trafikverket, Jernbaneverket, berørte kommuner og jernbaneinstanser. Vi ser fram til å delta der.

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Stikkord
Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.