Disse områdene kan forvente boligprisvekst når Follobanen åpner

Pressemelding
6 minutter lesetid

Med en halvering av reisetid og hyppigere avganger, kan det ifølge ekspertene forventes sterk boligprisvekst, større tilflytting – særlig av førstegangskjøpere og unge i etableringsfasen og en urbanisering av Ski og nærliggende områder.

Follobanen åpner for trafikk søndag 11. desember. Da vil 22 kilometer med nytt dobbeltspor for høyhastighetstog gjennom Blixtunellen halvere reisetiden mellom Oslo og Ski fra 22 minutter til 11 minutter.

– Ved åpningen av Follobanen vil Ski stasjon i større grad bli som en T-banestasjon. Du kan dra til stasjonen når det passer deg og sette deg på det første toget som kommer, forteller Anders Borgen, eiendomsmegler og daglig leder ved Attentus-kontoret i Ski.

Dette kombinert med hyppigere avganger, vil gi en helt annen stabilitet og trygghet for pendlere i Nordre Follo og Indre Østfold.

– Med to separate linjer kan togene fortsatt gå selv om det skulle skje noe på en av linjene. Du blir kvitt den flaskehalsen som tidligere har bidratt til mange forsinkelser. Jeg tror imidlertid befolkningen må føle på kroppen hva det betyr før vi ser effektene, forklarer han.

Når Follobanen åpner, har han imidlertid tro på større tilflytting og boligprisvekst.

– Jeg tror Ski vil oppleve en tilsvarende vekst som vi har sett i Lillestrøm over de seneste årene. Der ser vi en større andel tilflyttere som ikke har noen tilknytning til byen fra før. Det er ingen grunn til at ikke det samme kan skje i Ski og Follo generelt.

Kortere reisetid til storbyen gir høyere boligpriser

Dette støttes av samfunnsøkonom og stipendiat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Mari O. Mamre:

– Sammenhengen mellom reisetid til sentrum/hovedstad og boligprisvekst er generelt sett sterk, spesielt for Oslo-området. Hyppigere avganger og en reisetid som reduseres fra 22 til 11 minutter, vil gi stor effekt, forklarer hun.

Fordi: Desto kortere reisetid til storbyen, desto høyere boligpriser og boligprisvekst.

– Boligprisene har steget mer i Follo enn snittet for landet det siste tiåret. Utviklingen har vært jevnere de siste 3-5 årene, men det er ventet at prisutviklingen vil bli sterkere fremover. Med regionale forskjeller innad i Follo, hvor nærhet til Follobanen blir viktig.

Samtidig kan samfunnsøkonomen fortelle at forskning finner sammenheng mellom ny og bedre infrastruktur, og attraktiviteten til et område.

– Det vil ventelig gi en positiv effekt for tilflytting til Ski-regionen på kort og lang sikt. En kan anta at områdene med en radius på cirka 15-20 minutters reisetid – enten gange, bil, sykkel eller kollektivt, rundt Ski stasjon, vil oppleve et sterkt løft som følge av Follobanen.

ANNONSE

Raskere tog, flere linjer og hyppigere avganger

Follobanen er faktisk Norges største samferdselsprosjekt til nå. Med det nye dobbeltsporet vil togene gå hyppigere, kjøre raskere, ha bedre kapasitet og bedre plass for passasjerer som nå vil fordele seg mellom Follobanen og Østfoldbanens lokallinje.

– Samfunnsoppdraget vårt er å bidra til vekst, og dette prosjektet er en samfunnsinvestering for å løfte områdene sørøst for Oslo. Målet er å gjøre områdene mer tilgjengelig og øke mulighetene for å bo og jobbe i Ski, Follo og nærliggende områder, sier Kathrine Kjelland, kommunikasjonsansvarlig for Folloprosjektet i Bane Nor.

– Oslo er trangt og dyrt. Med denne endringen er tanken at flere skal kunne tenke seg å bosette seg ved togstasjonene sørøst for byen, sier hun.

Akkurat det er hva samfunnsøkonomen også tror vil skje:

– Står du mellom en familiebolig til 15 millioner kroner i Oslo eller til 8 millioner kroner i Ski, så er det en betydelig prisbesparelse for en bolig av samme kvalitet. Med Follobanen har du raskere tog og flere avganger. I dag er det også mange flere som kan ha hjemmekontor, som generelt gjør arbeidshverdagen og pendlerlivet litt enklere, sier Mamre.

Ifølge Borgen kan dette sørge for å åpne opp Ski og nærliggende områder som bosted for andre målgrupper enn det de har sett tidligere.

– Normalt har det vært tilflyttere til klassiske familieboliger, men jeg tror vi nå vil se flere yngre kjøpere som for eksempel velger en 3-roms i Ski foran en 2-roms på Torshov, sier eiendomsmegleren.

Endringene skjer når Follobanen først åpner

Boligbyggingen har allerede tatt seg opp i Ski og områdene rundt. Utbyggingen tok seg spesielt opp da finansieringen av Follobanen kom på plass og prosjektet begynte å ta form.

– Utbyggere er vant til å planlegge med et langsiktig perspektiv. Blant befolkningen derimot, ventes det en større endring når togene begynner å gå og en kan se og oppleve den nye infrastrukturen. Det gjør at en er sikret effektiv og rask pendling til Oslo, eller andre reiser, forteller Mamre.

– Ski kan oppleve et økt løft lokalt, da også flere vil handle og spise på restauranter i området. Ski kommune har allerede skapt frem gode, lokale handelstilbud, som gjør det lettere å vokse ytterligere.

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.