Fra venstre: Veteraninspektør Morten Henriksen, Frank W. Andersen fra NVIO, avgående veterankontakt Hans Petter Ringstad, Tom Borge fra NVIO, Anne Margrethe Krogseth, regional rådgiver, Åsmund Kobbevik fra Indre Østfold kommune og Grete Skjelbred, ny veterankontakt. Foto: Indre Østfold kommune

Veteraninspektøren i Forsvaret besøkte Indre Østfold

Veteraninspektøren er på besøk rundt om i landet for å snakke om hvordan Forsvaret og kommunene kan samarbeide om å sikre anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteranene våre.

Av: Indre Østfold kommune

Forrige onsdag var turen kommet til oss i Indre Østfold kommune. Deltakelse i internasjonale operasjoner er en viktig del av Forsvarets virksomhet. 100 000 norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig og 280 av dem er bosatt i Indre Østfold.

Anerkjennelse og ivaretakelse er viktig

Anerkjennelse og ivaretakelse av veteranene og deres familier er viktig, for å gi den støtten de trenger og den respekten de fortjener. Kommunen har en forpliktelse for oppfølging av veteranene. Indre Østfold kommune vedtok veteranplanen i 2020. 

Onsdag 14. september kom Forsvarets veteraninspektør oberst Morten Henriksen og rådgiver Anne Margrete Krogseth til Indre Østfold for å følge opp kommunens veteranarbeid og for å se Høytorp fort. Veteranene var representert ved Tom Borge og Frank W. Andersen fra NVIO.  

ANNONSE

Konklusjonene i møtet ble at veteranarbeidet i Indre Østfold kommune er godt ivaretatt. Dialogen mellom NVIO og kommunen er god, selv om det er et behov for å styrke informasjon til veteranfamiliene og arrangementer for disse.

Hedersmedaljong til kommunens veterankontakt

Hans Petter Ringstad har vært Indre Østfold kommunes veterankontakt siden kommunen ble etablert. Han slutter nå fordi han går over i annen jobb. På møtet ble han hedret for sin innsats med Forsvarets Unity Coin. Grete Skjelbred overtar som veterankontakt inntil videre.

(Saken er lånt fra Indre Østfold kommune)

ANNONSE

ANNONSE

Hobøl Bo- og Behandlingssenter vant årets demenspris 

Ny sangkveld med Gunilla og Johan Sigvardsson