Annette Lindahl Raakil. (Pressefoto)

– Regionen Indre Østfold er viktig inn i det nye fylket

Viken fylkeskommune er under avvikling og nye Østfold fylkeskommune er i støpeskjeen. Nå har vi en unik mulighet til å bygge en ny og bedre fylkeskommune, hvor alle blir sett, hørt og prioritert. Skal vi lykkes trenger vi både et sterkt Indre og et sterkt Ytre som jobber i lag og forbedrer hverandre.

Av: Annette Lindahl Raakil (Sp), Fylkesråd for plan, klima og miljø

Regionen Indre Østfold er viktig inn i det nye fylket. I fjor vant feks. Indre Østfold kommune Klima Østfolds klimapris for sitt sirkulærøkonomi-prosjekt på IT-utstyr. Det gir oss et godt utgangspunkt for å være en spydspiss i landet i klimaomstillingen. En omstilling som også kan gi Østfold mange nye arbeidsplasser. Indre Østfold har også blitt et viktig sted for høyere yrkesfaglig utdanning på Fagskolen i Viken, i tillegg til de nye studieplassene for sykepleie. Vi skal også utnytte regionens geografiske beliggenhet, bygge videre på fordelene og samarbeide mot nye Akershus.

I Viken har fylkesrådet med Senterpartiet i spissen prioritert Indre Østfold. Både Askim og Mysen vgs oppgraderes. Folkehelsearbeidet og RØRE-prosjektet som starta i Trøgstad skal fortsette i nye Østfold, som gjør Østfold til et foregangsfylke på forebygging og folkehelsearbeid. Vi får også igjen muligheten til å korte ned ventetiden på spillemidler, slik vi hadde det i gamle Østfold.

I nye Østfold får vi et sterkere folkestyre enn i Viken. Veien for innbyggerne i Marker blir mye kortere å påvirke når de har en veistrekning de vil ruste opp. Ungdom i Skiptvet vil lettere kunne bli hørt av lokale fylkestingsrepresentanter hvis de vil ha støtte til lokale kulturprosjekter. Og vi kan nå endelig prioritere skoleinvesteringsprosjekter i Østfold først som har blitt satt på vent i Viken.

Senterpartiet er best på Østfold. Fordi vi vet at vi trenger samspillet mellom ytre og indre for å lykkes. Vi er ett lag i Østfold. Si ja til livet, si ja til Østfold!

ANNONSE

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Oppretter aktivitetstilbud til barn og unge

Gjenåpnet nyoppusset skaterampe i Tomter