Sebastian Nygaard foran den gamle hagen på Nordre Mysen. Foto: Adrian Sellstrøm

Vil lage folkepark i Mysen

– Sebastian (22) har tegnet forslag

Gjennom en prosess som har pågått i noen år, men som skjøt fart under pandemien er ideen om Mysen folkepark. Nå har det blitt materialisert som en illustrasjon, tegnet av landskapsarkitekt Sebastian Nygaard.

Se illustrasjoner nederst i saken!

I en pressemelding står det at Mysenregionen AS har samlet innspill gjennom de siste par årene, fra engasjerte innbyggere (unge som gamle). Elever fra Mysen videregående skole har tegnet skisser av parken som prosjekt og andre interessegrupper har hatt møter med den store folkeparken i Mysen som tema.

– I tillegg til mange innspill, har jeg lagt vekt på den fantastiske historien rundt Nordre Mysen gård, hvor selve hageanlegget er tegnet av slottsarkitekt Hjalmar Welhaven. I tillegg er Mysen heldige som fortsatt har kvartalsstruktur og at mange av de gamle byggene fortsatt er bevart, forteller den engasjerte landskapsarkitekt-studenten Sebastian Nygaard fra Mysen i pressemeldingen.

(Saken fortsetter under)

Monica Strand, Sebastian Nygaard og Kristian Magnus Røine kikker på planene på jordet som kan bli en del av folkeparken. Foto: Adrian Sellstrøm

En fantastisk park

Nygaard legger til at dersom de skal tiltrekke seg unge mennesker, studenter og turister så blir kvalitet og bærekraft bare viktigere og viktigere.

– Hva kunne vel være et bedre symbol for kommunen enn en fantastisk park midt i en av de to byene.

Brorparten av arealet det snakkes om er i dag regulert til skole og undervisning og eies av kommunen, men illustrasjonen til arkitekt Nygaard går langt i å foreslå at store deler av arealet skal kunne brukes som en stor folkepark – men også med mulige lave boliger på en del av området, står det å lese i pressemeldingen.

Nygaard understreker at politikerne nå har mulighet til å tenke 50 år frem i tid, med klare hentydninger til hvilke grep som ble gjort i New York og Central Park på 1850-tallet.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

Illustrasjon: Sebastian Nygaard

Mysenregionen AS har bistått

Den unge landskapsarkitekten har fått bistand med å samle innspill fra en rekke aktører, spesielt de siste to årene og frem til i dag.

– Hensikten med dette innspillet er å skape en diskusjon om hva området på Nordre Mysen skal brukes til i fremtiden. Vi ønsker med dette innspillet å vekke følelsene hos innbyggere, politikere og næringsliv på hva dette arealet kan brukes til i fremtiden. Her er det ikke to streker under svaret, men det er vel umulig ikke å synes at forslaget til Sebastian ser flott ut, legger han til, sier Kristian Magnus Røine, som sitter i styret i Mysenregionen AS.

Kommunen jobber for tiden med en ny arealplan for hele kommunen, som skal stå ferdig sommeren 2023. 

– Indre Østfold kommune er i gang med arbeidet rundt arealplanen, og timingen er derfor «her og nå» dersom mange innbyggere ønsker å mene noe rundt denne saken. Arealplanen skal stå ferdig sommeren 2023 om alt går etter planen, så tiden er kort, sier Monica H. Strand, daglig leder i Mysenregionen AS.

(Kilde: Pressemelding)

ANNONSE

Familiedag på prestegården

Herman (16) ble alvorlig skadet i sykkelulykke