Illustrasjonsfoto: Adrian Sellstrøm

Slik reiser vi i Indre Østfold kommune

I løpet av første halvår i 2022 har vi kartlagt reisevanene til innbyggerne. Nå er resultatene klare. 

Av: Indre Østfold kommune

Vi skal kutte halvparten av klimagassutslippene og gjøre det enklere for innbyggere å gå, sykle og reise kollektivt. Da trenger vi å vite hvordan reisevanene til innbyggerne er i dag. Nesten 2000 indre østfoldinger har svart på hvordan, hvorfor og hvor de reiser til daglig. Svarene har gitt oss nyttig kunnskap for det videre arbeidet og planleggingen i tiden framover.

Mange bruker bil

Undersøkelsen viser blant annet at nesten halvparten av husholdningene har tilgang til mer enn én bil. Seks prosent av innbyggerne bor i en husstand uten tilgang til egen bil. Åtte av ti reiser innbyggerne gjør skjer med bil, enten som sjåfør eller passasjer. 

I undersøkelsen kommer det også frem at elleve prosent av reisene skjer med kollektivtransport, sju prosent av reisene er gående, mens bare to prosent av reisene skjer med sykkel.

Det er også forskjeller innad i kommunen når det kommer til reisevaner. I byene og på de største tettstedene er det flere som går, sykler og reiser kollektivt.

ANNONSE

Resultatene er samlet i en kartfortelling, hvor du kan se kart og figurer over flere ulike temaer. I kartfortellingen finnes også mer informasjon om hvordan undersøkelsen er gjennomført. Resultatene er offentlig tilgjengelige.

Kartfortellingen finner du her (ekstern lenke)

(Saken er lånt fra Indre Østfold kommune)

ANNONSE

ANNONSE

NM-vinner Simen Engsvik ble hedret av kommunen

Inger-Christin Torp er død