Konsekvenser av lærerstreiken

Pressemelding
2 minutter lesetid

Indre Østfold kommune har totalt 5 ungdomsskoler. Totalt er cirka 1 600 elever rammet i stor grad, og det er svært redusert undervisning på skolene.

Fra mandag 5. september vil lærerstreiken som berører Indre Østfold kommunes ungdomsskoler trappes ytterligere opp. Kommunen har respekt for streikeretten, og vi har en konstruktiv dialog med lokal streikekomite. 

Indre Østfold kommune har en økende bekymring for hvordan streiken påvirker elevene både på ungdomsskolenivå, elever på videregående skoler plassert i kommunen samt belastningen for de lærerne som ikke er tatt ut i streik. Utdanningsforbundet sentralt har valgt å ta ut ansatte i Indre Østfold kommune i streik allerede fra skolestart. Indre Østfold kommune har store levekårsutfordringer og mange elever som trenger ekstra hjelp og bistand i skolehverdagen.

Vi har en økende bekymring for at streiken i stor grad vil påvirke elevenes faglige og sosiale utvikling, og spesielt elever som har særlige utfordringer og behov.

ANNONSE

Utdanningsforbundet har varslet at de ønsker å skjerme spesielt sårbare barn og unge under streiken, og det er gitt dispensasjoner til dette. Vi ser allikevel at skolene kun i noen grad klarer å ivareta disse elevene. Med tanke på kommunens levekårsutfordringer og barns oppvekstvilkår, er det etter vår mening langt flere elever som har behov for et skoletilbud. Vi har en høyere andel av elever som opplever ensomhet og utenforskap, og som dropper ut av videregående opplæring. Med dette bakteppet er vi bekymret for at disse utfordringene forsterkes.

Med hilsen

Tron Kallum, konstituert kommunedirektør
Synnøve Rambek, direktør oppvekst
Nicolai Aas, assisterende seksjonsleder skole

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.