Sykehusledelsen ved Sykehuset Østfold har rekruttert og ansatt 15- og 16-åringer for å jobbe som driftspersonell på geriatrisk døgnpost.. Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Tenåringer ansatt ved Sykehuset Østfold – ledelsen får kritikk

Sykehusledelsen ved Sykehuset Østfold har rekruttert og ansatt 15- og 16-åringer for å jobbe som driftspersonell på geriatrisk døgnpost.

Arbeidsoppgavene har blant annet vært å fylle opp skuffer og skap med utstyr, vaske rom og annet logistikkarbeid. Ungdommene skal ikke delta i behandling av pasienter, skriver Sykepleien.

I alt seks ungdommer fra 15 til 17 år er ansatt ved Akuttgeriatrisk sengepost ved Medisinsk klinikk på Sykehuset Østfold, Kalnes, opplyser sykehuset.

– Sommerjobb og ekstrajobb for elever er en flott måte å bli kjent med ulike deler av arbeidslivet på, sier avdelingssjef Astrid Eri-Montsma i geriatrisk avdeling. Hun svarer Sykepleien via sykehusets kommunikasjonsavdeling.

I stillingsutlysningen står det at dette er et testprosjekt fram mot vinteren.

«Dersom dette blir vellykket, er det mulig vi oppretter dette fast i SØ og på flere avdelinger», heter det i utlysningen.

ANNONSE

Foretakstillitsvalgte fra Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Delta er kritiske til sykehusledelsens fremgangsmåte i prosjektet. De etterlyser formelle drøftinger og risikovurdering.

Foretakstillitsvalgt Øyvind Moksness for Norsk Sykepleierforbund sier at ideen om å ansette ungdommer ble løst luftet blant tillitsvalgte lokalt før sommeren. Men etter det skal det ikke ha vært noen drøfting før utlysningene ble sendt ut.

– Dette har gått under radaren for oss frikjøpte tillitsvalgte. Antakeligvis er tanken god, men her har vurderingene glippet. Sykehuset Østfold har jobbet mye for å få ned andelen ufaglærte i sykehuset. Og så velger ledelsen altså å gå stikk motsatt vei, med å ansette 15-16-åringer, sier Moksness.

(©NTB)

ANNONSE

ANNONSE

Ulykke på E18: Bil krasjet i lyktestolpe

Åge Sten Nilsen rocka høyblokka