Ber vegmyndighetene satse på en god avlastning

Pressemelding
4 minutter lesetid

Det gir både effektive samferdselsmuligheter og nye løsninger å satse på Ring 4 – avlastningsveiene som går i en stor sirkel rundt hovedstaden.

En slik satsing gir bedret beredskap, styrket bærekraft og også trafikksikkerhet, sier ordfører Saxe Frøshaug – leder av styringsgruppa for Ring 4.

Hele riksveitraseen Ring 4, på til sammen 300 km, skal avlaste en stadig økende trafikk gjennom Oslo, og styrke et omland rundt i jevn vekst både i antall innbyggere og antall arbeidsplasser.

Statens Vegvesen la i mai fram sitt forslag til prioriteringer i kommende seks årsperiode.

I denne ligger E134 Oslofjordtunellen (Frogn og Asker kommuner) på topp (investeringsramme 5,83 milliarder kroner). Innenfor de 20 nevnte prosjekter er også tre andre delstrekningene i riksveikonseptet Ring4:

E18 Retvedt – Vinterbro (Nordre Follo og Ås kommuner, kostnadsoverslag 8,39 mrd), E134 Dagslett – kryss E18 Vitbank i Lier (Asker og Lier kommuner, kostnadsoverslag 4,16 mrd) og Rv22 Glommakrysningen ved Fetsund (Lillestrøm kommune, kostnadsoverslag kr 3,22 mrd).

– Dette viser at Statens Vegvesen ser behov for et sterkt og bærekraftig veinett rundt hovedstaden, sier Saxe Frøshaug.

(Saken fortsetter under)

300 km trase rundt Oslo

Ring 4-konseptet består av en rekke delstrekninger, på eksisterende riksveier og er til sammen drøye 300 km.  Drøyt halvparten av dette har nå motorvei-status, mens andre ligger etter både i planlegging og utbygging.

Etterlyser noen strekninger

ANNONSE

Men vi savner en helhet. – Det er fortsatt noen markante «propper» underveis. Det er vanskelig å forstå at de 7 km mellom Eggemoen og Nymoen (E16 nord for Hønefoss) ikke kommer på plass. Det hjelper ikke med moderne motorveier på hver side, når det fortsatt er noen kilometer på gammel, svingete vei imellom.

– I dag må trafikken nedom Hønefoss by, hvilket ofte fører til propp i trafikken, lange køer og kaos. Veien her har vært under NTP-planlegging i snart 10 år, og vi har forventninger til at også denne strekningen kommer på plass snart. Med flere av de andre veiprosjektene på Ring-4 realisert, bør det bli lettere å argumentere for denne strekningen fremover, mener Frøshaug.

Frøshaug håper forøvrig på god fremdrift i arbeidet med fremtidig tverrforbindelse øst for Oslo.   KVU-arbeidet ble avsluttet i 2019, og saken ligger nå på samferdselsministerens bord. Vi håper på at statsråden støtter det anbefalte alternativet som innebærer en trinnvis utbygging av Riksvei 22 mellom Fetsund og Sarpsborg.

Årsmøte 18. august i Drøbak

Det er 16 kommuner langs ring 4, og som er medlemmer i samarbeidet. Disse har medlems- og årsmøte i Frogn rådhus i Drøbak 18. august. Prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens Vegvesen, fylkesråd samferdsel Olav Skinnes, og ny regiondirektør i NHO Oslo og Viken Gjermund Løyning er blant innlederne. Arbeidet inn mot ny Nasjonal Transportplan 2024 blir et av temaene.

Hoveddelstrekningene i Ring 4:

Jevnaker – Roa – Gardermoen – Lillestrøm – Fetsund (E16, E6 og rv. 22) = 91 km

Fetsund – Momarken Mysen (rv. 22) = 46 km

Momarken Mysen – Oslofjordtunellen – Dagslett Lier – Drammen – Hokksund (E18 og E134) = 107 km

Hokksund – Hønefoss – Jevnaker (rv. 350) = 59 km

Stem her

ANNONSE

Stikkord
Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.