Statsråden besøkte Indre Østfold og Marker

Glenn Thomas Nilsen
4 minutter lesetid

Onsdag besøkte barne- og familieminister, Kjersti Toppe (Sp), Marker og Indre Østfold kommuner.

Første post på programmet var et besøk til barnevernstjenesten i Marker kommune. Bakgrunnen for dette besøket var at statsråden ønsket å lære og lytte til hvordan kommunen arbeider med barnevern og få innspill regjeringens varslede kvalitetsreform i barnevernet.

– Etter at barnevernreformen trådte i kraft ved nyttår, ønsker statsråden å følge med på kommunenes arbeid med reformen og ha en tett dialog med kommunesektoren. Statsråden ønsker å lytte til deres erfaringer og få innspill til aktuelle saker og utfordringer, ble det opplyst i forkant av besøket.

Ordfører Theodor Bye synes det ble en spennende dag. De fikk høre om hverdagen i kommunen og fortalte om en veldrevet og god barnevernstjeneste.

– Vi benyttet samtidig muligheten til å si litt om bekymringen vi har for at det for en kommune som Marker enkelte år kan være utfordrende økonomisk å finansiere barnevernet og etterlyste en hjelpende hånd fra myndighetene om vi enkelte år skulle ha store ekstrakostnader, sier Bye til indre24.no.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

MARKER: F.v. Lillian Kildal, tillitsvalgt i FO, Vidar Østenby, fungerende rådmann, barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), Line Andersen, virksomhetsleder oppvekst, Nina Blørstad Tellefsen, barnevernskonsulent, ordfører Theodor Bye (Sp) og Thor Amund Halvorsrud, utvalgsleder oppvekst og omsorg. Foto: Barne- og familiedepartementet

Deretter gikk turen til Fossumkollektivet i Spydeberg, som er en ideell leverandør av behandlingsplasser for ungdom med rusproblemer. Kollektivet har vært i drift i 40 år. Her er det 90 langtids døgnplasser for unge rusavhengige og med ulike tilleggsutfordringer.

Nå er de også i ferd med å etablere flere nye, små enheter på oppdrag fra Bufdir. Statsråden ville treffe ungdommer som bor der og høre hvordan de opplever tilbudet. I tillegg lære mer om hvordan de jobber på tvers av fagfelt for å tilby hjelp til en utsatte gruppe ungdom. Nyetableringene var også noe av det hun ville høre mer om.

(Saken fortsetter under)

SPYDEBERG: Kjersti Toppe på besøk hos Fossumkollektivet. Her med de ansatte på stedet samt ordfører Saxe Frøshaug (Sp) og leder i livsløpsutvalget Hilde Kraggerud (Sp). Foto: Barne- og familiedepartementet

Eidsberg kirke, også kjent som Østfoldomen, var det siste som sto på programmet i Indre Østfold. Til stede her var blant annet biskop Kari Mangrud Alvsvåg og prost Kåre Rune Hauge. Bakgrunnen for besøket var å se hvordan kirken har arbeidet med bevaring og restaurering av bygningen, i tillegg til å høre mer om Eidsbergs kirkes historiske og kulturelle betydning. Eidsberg kirke er opprinnelig fra 1200-tallet.

– Statsråden er spesielt interessert i arbeidene ved Eidsberg kirke for å lære mer i forkant av et prosjekt barne- og familiedepartementet har med bevaring og restaurering av kirker i årene fremover.

Eidsberg kirke har de siste årene gjennomgått store restaureringer for over 15 millioner.

Kjersti Toppe avbildet sammen med ordfører Saxe Frøshaug (Sp) og leder i livsløpsutvalget Hilde Kraggerud (Sp). Foto: Barne- og familiedepartementet

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.