Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

– Hjelp oss å jakte på uønskede planter

Ikke kast hageplanter i naturen og plukk, slå eller luk bort uønskede planter før de tar overhånd.

(Saken er lånt fra Indre Østfold kommune)

I Indre Østfold kommune er plantene kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks, lupin, parkslirekne og kanadagullris de største truslene mot biologisk mangfold. Vi har fått midler til bekjempelse av kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, og arbeidet med årets bekjempelse er i gang.

Nå har vi ni ungdommer i arbeid med bekjempelse av kjempespringfrø og fem entreprenører som er involvert i arbeidet med kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks.

Arbeid på flere bekke-/elvestrekninger i kommunen

Kjempespringfrø

 • Hæra fra Båstad til Kallaksjøen
 • Frøshaugbekken, inkludert Strønes naturreservat fra Skjønhaug renseanlegg til Øyeren
 • Finnestadbekken fra Eidsberg stasjon til Rakkestadveien
 • Moenbekken fra Slitu til Slitu naturreservat
 • Loskabekken mellom Hobøl og Vestby
 • Hobølelva fra Mjær til Elvestad, inkludert sidebekker
 • Hyllibekken fra Spydeberg sentrum til Glomma
 • Bølibekken i Trømborg

Kjempebjørnekjeks

 • Hæra fra Mysen sentrum til Glomma + enkeltforekomster i hele kommunen

I tillegg har vi flere SMIL-prosjekter (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) i gang. Dette er for å øke bekjempelsen av uønskede arter som kommunen mangler finansiering til.

Hvordan kan du hjelpe til?

Selv om Indre Østfold kommune har flere prosjekter i gang, har vi ikke mulighet til å håndtere alle forekomstene av de ulike uønskede plantene.

1: Hjelp oss å kartlegge hvor plantene er

Vi har laget et enkelt meldingsskjema som du kan bruke for å rapportere om noen av de fremmede artene vi vet er utbredt i kommunen. Meld fra om du finner områder med kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks, parkslirekne eller hønsehirse.

ANNONSE

Her finner du meldingsskjemaet

2: Forhindre spredning av hageplanter

 • Hageavfall skal leveres på avfallsstasjoner. De mest skadelige fremmede artene som ikke dør ved kompostering, må puttes i sekker og leveres til forbrenning som restavfall på avfallsmottak. Dette gjelder spesielt for kjempespringfrø, parkslirekne, kjempebjørnekjeks og hagelupin. 
 • Kanadagullris er i sterk fremmarsj på skrotarealer, beiter og langs bekker i Indre Østfold. Legg merke til hvor det står blomster de neste ukene og legg en plan for bekjempelse.
 • Kjempespringfrø, lupiner og kanadagullris er vanlig i mange hager. Disse bør fjernes som nevnt over. Har du planter som regnes som fremmede og skadelige i hagen, bør du bytte dem ut med stauder som ikke sprer seg.
 • Plukk, slå eller luk bort det du kan før det tar overhånd.
 • Å legge igjen hageavfall i naturen regnes som forsøpling og er forbudt etter forurensningsloven.

3: Gjør en innsats også utenfor din egen hage

Samle plantene du finner i blanke søppelsekker. Hvis du plukker eller slår for eksempel lupiner, kjempespringfrø og kanadagullris etter at de har utviklet frø, bør de legges i blanke søppelsekker og leveres til forbrenning.

Hos innbyggertorgene kan du få dugnadsklistremerker slik at du kan levere sekkene gratis hos Indre Østfold Renovasjon. Det er viktig at du leverer sekkene som restavfall og ikke hageavfall, slik at de blir sendt til forbrenning.

Her kan du lese mer om og se bilder av fremmede arter i kommunen

Se film fra Miljødirektoratet om hagerømlinger: Fire hagevettregler som hjelper naturmangfoldet

(Saken er lånt fra Indre Østfold kommune)

ANNONSE

ANNONSE

Brandsrud ga ledervervet videre

Dette er Hagle sin nye musikkvideo