Siktede blir likevel varetektsfengslet

Politiet har mottatt kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett, og noterer seg at påtalemyndigheten har fått medhold i sin anke. 

Pressemelding fra Øst politidistrikt:

Siktede kan følgelig holdes i varetekt, som begjært, med bakgrunn i bevisforspillelsesfare i inntil to uker.  Politiet har ingen ytterligere kommentarer til kjennelsen.

Politiet har foreløpig ikke mottatt nye tips fra publikum, men tipsmottaket vil være åpent videre for mottak av informasjon fra personer som måtte ha opplysninger som kan være relevante. 

For øvrig har politiet ikke ytterligere informasjon i saken, men vil komme tilbake når det blir aktuelt.

ANNONSE

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Kraftfestivalen avlyses

Brødrepar funnet i god behold