Har ikke tatt politiets begjæring

Politiet melder klokken 18.20 onsdag at Follo og Nordre Østfold tingrett ikke har tatt politiets begjæring av siktede til følge. Retten mener de ikke har funnet at mistankekravet er oppfylt. – Politiet har imidlertid meddelt tingretten at kjennelsen vil bli anket og tingretten har besluttet at påtalemyndighetens anke gis oppsettende virkning. Dette innebærer at siktede … Fortsett å lese Har ikke tatt politiets begjæring More