Det planlegges for ferdigstillelse i løpet av august/september. Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

I løpet av høsten blir det nytt kunstgress

Indre Østfold kommune har hatt en åpen tilbudskonkurranse ute på nytt system for kunstgress i Askim.

Denne konkurransen inneholdt demontering av gammelt dekke med innfyll, avhending av gammelt dekke med innfyll til godkjent mottak, mindre avrettinger/ klargjøring til nytt dekke og Levering og montering av nytt kunstgressystem; kunstgressdekke med støtdempende sjikt og innfyll.

– Vi fikk inn to tilbud i konkurransen. Begge tilbud var godkjente, og det var lite som skilte tilbudene, bortsett fra pris. PST Sportsanlegg AS er valgt som leverandør, og avtale mellom partene ble inngått 4. juli 2022, skriver kommunen på sin nettside.

Klart til høsten

Det gamle kunstgresset skal tas opp med alt innfyll i gresset. Deretter skal det leveres til resirkulering hos ReMatch i Danmark. Systemet som er valgt er av typen Greenfields SlideMax Elite 40, med PU backing, Recticel Pad (12 mm) som støtdempende sjikt, sand (10 mm) som stabiliserende innfyll, og SBR (15mm) som støtdempende innfyll. Dette oppfyller kvalitetskravene til kunstgress i henhold til Fifa Quality Pro, som er det høyeste kvalitetskriteriet for kunstgressystemer som brukes i Norge.

ANNONSE

– Sammen med miljøtiltakene som er utført rundt banen – stor opprydding av gummigranulat på avveie, 20 cm barriere i stein rundt hele banen, rister i kummer og innganger, asfaltering av dekke rundt kunstgress for snødeponi, vil Askim få et flott og helhetlig anlegg når det står ferdig til høsten, skriver kommunen på sin nettside.

(Kilde: Indre Østfold kommune)

Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

ANNONSE

ANNONSE

Fant mange brudd i Indre Østfold

Ny og spennende samarbeidsmåte