Fra venstre: Bijan Zainali, vice ordførande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen, Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse, Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder Viken fylkeskommune, Annika Tännström ordförande, regionutvecklingsnämnden, Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalansregionen, Tonje Kristensen, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune. (Foto: Viken fylkeskommune)

Norsk – Svensk samarbeid for Skagerak

Politikere vil stå opp for Skagerrak, og danner et nytt norsk-svensk forum. Västra Götalandsregionen, Vikens fylkeskommune samt Vestfold og Telemarks fylkeskommune har blitt enige om å danne et politisk forum Skagerrak.

Målet for Skagerrak Politisk Forum er «Et sunt og produktivt Skagerrak, hvor havet er en tydelig ressurs for å skape bærekraftig utvikling, både økonomisk, miljømessig og sosialt.

– Forumet trengs for å løfte Skagerrak og gjøre det mer synlig i våre respektive land. Vi ser at det er store muligheter for å utvikle marine næringer i Skagerrak, samtidig er det også miljøutfordringer, sier Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune.

Forumet skal arbeide for å fremme næringsutvikling og adressere målkonflikter mellom miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling i marin og maritim næring.

ANNONSE

– Vi ønsker å ta opp saker og skape bedre muligheter til å påvirke myndigheter og virksomheter som kan ta beslutninger om bruk av havområdet. Påvirkningen må være kunnskapsbasert, så vi vil samarbeide med våre regionale universiteter, institutter og bedrifter for å skape et godt informert bilde av utfordringer og muligheter, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

Forumet skal jobbe gjennom fire hovedaktivitetsområder; kunnskapsutveksling, politisk påvirkning, dialog og finansiering.

Les hele saken på viken.no (ekstern lenke)

ANNONSE

ANNONSE

Trygve Skaug om samarbeidet med Staysman

– Dette tror vi blir en skikkelig godbit i sommer