Felles krafttak mot trafikkdøden

Pressemelding
3 minutter lesetid

Justerte fartsgrenser, økt bruk av fotobokser, økt tilstedeværelse av politi og forsterket informasjonsarbeid er noen av tiltakene som kan bli brukt i kampen mot trafikkulykkene.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og mange av landets fylkeskommuner var mandag samlet i et krisemøte om trafikksikkerhetsutviklingen.

Slår seg sammen

– Utviklingen vi har hatt de tre siste månedene må snus. Derfor slår vi oss sammen og intensiverer arbeidet med trafikksikkerhet både på kort og lang sikt. Det er dessverre ingen enkle og kjappe løsninger. Men sammen håper vi å nå frem til trafikantene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er glad for vegdirektørens initiativ til krisemøtet.

– Utviklingen er urovekkende. Trafikkulykker rammer nådeløst, brått og uventet. Det er for tidlig å si noe om årsak til ulykkene som har skjedd. Det er også for tidlig å si noe om dette er utslag av tilfeldige variasjoner, eller starten på en mer langvarig trend. Men kampen pågår. For vi har ingen å miste i trafikken, sier Nygård.

Dobling av trafikkdrepte

Bakteppet er alvorlig og krevende: Så langt i juni er 14 drept i trafikken mot sju i hele juni i fjor.

ANNONSE

Så langt i år viser Vegvesenet foreløpige tall at 60 har omkommet på norske veier. For første halvår i fjor – til og med juni – var tilsvarende tall 31.

– Jeg er glad for at de største aktørene nå står sammen om å intensivere arbeidet. Vi står nå foran sommermåneder som erfaringsmessig ligger høyt på ulykkesstatistikken. En periode med mye trafikk og høyere fart. Dette gir større risiko for ulykker, sier Hovland.

Noen av tiltakene

Mandagens møte kan sees på som et slags oppstartsmøte for et operativt samarbeid for de kommende ukene og månedene.

  • Vegvesenet vil vurdere fartsnedsettelse på utvalgte risikostrekninger uten midtdeler på riksveinettet
  • Økt bruk og utvidet «oppetid» for fotobokser på risikostrekninger
  • UP gjennomfører Aksjon grønne veier hele sommeren (juni, juli og august) med kontroll av fart, rus og uoppmerksomhet, samt bilbeltekontroller.
  • Økt tilstedeværelse langs vei av Vegvesenets utekontroll
  • Vegvesenet gjennomfører straksmøter med aktørene fra ulike risikogrupper, som motorsykkel.
  • Trygg Trafikk, Samferdselsdepartementet, UP, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, landets fylkeskommuner og Vegvesenet samarbeider om et forsterket informasjons- og kampanjearbeid om trafikksikkerhet.
  • Alle aktører med samordnet og forsterket pressearbeid om trafikksikkerhet
  • Statens vegvesen vil vurdere hyppigere oppsummeringer av sitt omfattende ulykkesanalysearbeid, som skal deles underveis med aktørene. Denne kunnskapen er viktig for å kunne målrette tiltakene bedre.

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.