Klart for LOs sommerpatrulje

Glenn Thomas Nilsen
5 minutter lesetid

LOs sommerpatrulje besøkte i fjor 29 bedrifter i Indre Østfold. På elleve av stedene fant dem brudd på arbeidsmiljøloven.

De største årsakene, var som følger:

  • Får ikke vaktlister i tide (17,2 prosent av bruddene)
  • De ansatte er ikke informert om kameraovervåking (10,3 prosent)
  • Får ikke overtidstillegg (10,3 prosent)
  • Har ikke arbeidskontrakt, eller den er uriktig (6,9 prosent)
  • Har for lite eller ingen pause (6,9 prosent)
  • Får ikke tilstrekkelig opplæring (6,9 prosent)
  • Får ikke lønnsslipp (3,4 prosent)

– Da har vi ikke tatt med mangel på, eller informasjon om verneombud, som det er krav om i arbeidsmiljøloven. Også på det området sviktes det ofte, sier faglig ungdomssekretær i LO Viken Oslo, Ummu Aylin Cukurova, i en pressemelding.

Hun og tillitsvalgte fra ulike fagforbund drar om få dager på uanmeldte besøk til en rekke av Østfolds arbeidsplasser. Målet deres er å besøke unge sommervikarer, informere dem om rettigheter og plikter i arbeidslivet samt bidra til at de får et godt møte med arbeidslivet. Mange av de unge får nemlig ikke rettighetene de har krav på.

(Saken fortsetter under)

(Arkivfoto: Privat)

Viktigere enn noen gang

– Jeg er veldig spent på hvordan koronapandemien og flykningsstrømmen har påvirket arbeidsmarkedet. I år er sommerpatruljen kanskje viktigere enn noen gang.

Det var mange som godtok dårligere arbeidsforhold enn de har krav på, under koronapandemien hvor mange ble arbeidsledige og permitterte. Smittevernsrestriksjonene førte også til at LO ikke kunne være like aktive med sitt informasjonsarbeid overfor ungdommen som tidligere.

Dette bekymrer den faglige ungdomssekretæren.

– Ved at vi ikke fikk vært ute på videregående skolene og informert om rettigheter og viktighetene av arbeidskontrakter, var det mange som tok seg sommerjobb som mistet den informasjonen. De kan fort bli utnyttet av arbeidsgivere – bevisst eller ubevisst.

Billig arbeidskraft

En annen ting som også bekymrer er den store flyktningstrømmen fra Ukraina. Dette er en sårbar gruppe som lett kan bli utnyttet.

– Det er ingen hemmelighet at arbeidskriminelle har sirklet rundt mottakssentrene for å rekruttere billig arbeidskraft til enkelte bransjer. Vi håper vi eventuelt kan fange opp litt av det når vi er rundt på patrulje.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

Arkivfoto fra 2021. (Foto: Privat)

Prøver å løse det på stedet

Hva gjør dere når dere oppdager brudd?

– Vi prøver å løse det på lavest mulig nivå, dersom det ikke er veldig graverende. Det vil si på stedet ved at vi går i dialog med ledelsen ved den aktuelle bedriften. Er det alvorlige lovbrudd, eller det ikke lar seg løse på stedet, tar vi det videre til det respektive forbundet og/eventuelt arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter som følger det opp gjennom sine kanaler.

Ungdomssekretæren påpeker at der er en «snill» patrulje som ønsker det beste for både bedriften og de ansatte. Som regel blir de godt tatt i mot, og mange ledere er også glade for at de blir gjort oppmerksomme på at de bryter arbeidsmiljøloven uten å være klar over det.

– Vi opplever heldigvis sjelden å bli skjelt ut. Men det er ikke alle som vil snakke med oss, under påskudd om at de ikke har tid eller ikke har sommervikarer. Mens enkelte ikke ønsker å oppgi årsak. Også det respekterer vi selvsagt, men vi er blitt gode til å lese kroppsspråk om vedkommende har noe å skjule eller ikke.

Lønnsforhold

Hva med lønnsforhold? Opplever dere ofte at noen jobber på «slavekontrakter»?

– Det er ikke lovfestet noen generell minstelønn i Norge, selv om det er innført minstelønn i enkelte bransjer for blant annet å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. Men vi har kommet over tilfeller hvor sommervikarer har jobbet for under 100 kroner timen og med generelt dårlige arbeidsforhold, som er ganske graverende. Mange tør ikke protestere, da de er redde for å miste jobben.

Sommerpatruljen kommer tilbake til bedrifter som har hatt mange brudd tidligere for å sjekke om forholdene har bedret seg. Også i år vil de ha ekstra fokus på sesongarbeidere i jordbruket. Dersom man har tips om mangelfulle arbeidsforhold tar de i mot tips på telefon 416 166 66.

(Kilde: Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.