FORNØYDE: Fra venstre Erik Unaas, daglig leder Indre Østfold regionråd, Anita Krosby, driftsleder Vy, ordfører Saxe Frøshaug, Olav Skinnes, fylkesråd samferdsel i Viken, ordfører Karoline Fjeldstad og vararordfører Rakkestad, Iselin Bjørnstad. (Foto: Åge-Christoffer Lundeby/ Vy)

Flere avganger mellom Mysen og Rakkestad

Fra og med 11. desember blir det flere togavganger å velge mellom. Da øker nemlig tilbudet mandag til fredag fra fire til 12 avganger på hverdager.

I tillegg blir det også 20 minutter kortere reisetid ned til 1 time og 10 minutter.

– Dette får vi til på grunn av Follobanen, der togene fra desember kan kjøre raskere til Mysen, noe som gjør at vi også rekker å kjøre flere tog videre til Rakkestad for å snu der, sier drift og leveransesjef i Østland 1, Anita Krosby i Vy, i en pressemelding.

Vy mener at det er grunnlag for å øke antall avganger. I flere år har dette vært etterspurt mer enn to avganger hver vei og når får de til det.

– Så nå gleder vi oss til å utnytte de mulighetene som åpner seg ved forbedringer av infrastrukturen, der Follobanen kommer svært mange til gode, hele veien til Rakkestad, sier Krosby.

Dette er rutetidene som Vy har søkt om og som venter behandling fra Bane NOR. Derfor kan det komme justeringer og i god tid før 11. desember.

Fra Mysen til Rakkestad

06:54, 09:58, 10:58, 11:58. 12:58, 13:58, 16:24, 17:00, 17:58, 18:58, 19:58, 20:58 og 21:58. Togene starter fra Oslo S ca en time før avgang Mysen.

Fra Rakkestad til Mysen

06:16, 07:16, 09:46, 10:46, 11:46, 12:46, 13:46, 16:48, 17:46, 18:46, 19:46, 20:46, 21:46 og 22:46 Togene ankommer Oslo S ca 1:10 etter avgang Rakkestad.

Fornøyd regionrådleder

Leder av regionrådet i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug, sier dette:

– Dette er kjempebra. Bedre kollektivtilbud til våre 62 000 innbyggere har hatt prioritet i regionrådet i flere år. Når nå innbyggerne i Rakkestad får tilnærmet samme togtilbud på hverdagene som byene Askim og Mysen, vil det bety veldig mye for et samlet Indre Østfold. Dette gir store muligheter for næringsliv, kulturliv, uteliv og ikke minst utdanningsinstitusjonene. Vi skal både styrke våre to videregående skoler og vi skal etablere høgskole-/Fagskoletilbudet Campus Mysen, da kommer bedre togforbindelser til å gi store muligheter, sier en fornøyd regionrådsleder Saxe Frøshaug i pressemeldingen.

Han legger til at de nå får en god grunnrute og gode argumenter for å reise mer kollektivt.

– Noe som igjen kan vi enda mer tog på Østfoldbanens Østre linje.

Binder Østfold mer sammen

– Dette blir veldig bra. Det kommer til å binde Østfold enda mer sammen. Dette har vi jobbet for i mange år. Indre Østfold er i ferd med å få mange gjennombrudd. Fra 12. desember, når tabellen Ski – Oslo åpnes, blir det altså 14 tog i døgnet til Mysen (12 minutter) og videre til Oslo (53 minutter), sier Erik Unaas.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

God stemning på Mysen stasjon fredag morgen. Foto: Privat

Rakkestad-ordfører i ekstase

– Dette er fantastiske nyheter for alle som bor i Rakkestad og i områdene rundt. Et økt kollektivtilbud til og fra Rakkestad har vært et sterkt ønske fra alle som bor i Rakkestad i flere tiår.  Flere togavganger er helt klart det jeg får mest henvendelser på fra våre innbyggere. Kontakten med Vy har vært strålende og her har de virkelig lagt seg i selen for å øke tilbudet. Strategisk jobbing og mange møter har det blitt, veldig gøy å få slike resultater, sier Karoline Fjeldstad, ordfører i Rakkestad, i pressemeldingen.

Hun mener at dette er med på å gjøre Rakkestad mer attraktiv både som bostedskommune, destinasjonsmål og som arbeidssted.

– Dette aktualiserer Rakkestad som bygd, som kommune og som sted å drive næring i på en helt nye måte. 70 minutter med tog til Oslo er fantastiske nyheter. Dette er med på å gjøre pendling både til og fra kommunen til en helt ny mulighet. I en tid der det er kamp om kompetanse og de beste folka i både privat og offentlig sektor, blir vi nå konkurransedyktige og stiller med helt andre kort. Nå blir vi en del av stor-oslo på en helt annen måte.

(Saken fortsetter under)

Karoline Fjeldstad, ordfører i Rakkestad, på Mysen stasjon fredag morgen. Foto: Privat

Fjeldstad sier videre at dette gir de et helt annet utgangspunkt for den videre jobbingen med stedsutvikling, omdømmebygging, innbyggervekst og næringsvekst.

– Premissene endres nå fundamentalt for å øke både bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet. Dette vil gi både eksisterende næringsliv, gründere og potensielle nyetableringer økte muligheter for kompetansetilgang, innovasjon og samarbeid i et regionalt, regionalt og internasjonalt perspektiv.

Rakkestad-ordføreren mener at samarbeidet med Indre Østfold regionråd har vært avgjørende.

– Vi er en region i vekst og hele Østre linje trenger flere togavganger. Dette er en meget god start.

(Kilde: Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

10 år med lokal konjakk

Politiet trenger tips etter voldtekt