Inngår samarbeid om utvikling av boligområde

Pressemelding
4 minutter lesetid

IØ Eiendomsutvikling, som eies av Indre Østfold kommune, har inngått avtale med Trysilhus om utvikling av tomteområdet «Rom Nordre» i Askim.

Området er på ca 149 daa og er avsatt i kommuneplanen til fremtidig boligområde. Reguleringsarbeidet er allerede i gang og det tas sikte på at første byggetrinn igangsettes i løpet av 2024. Utbyggingen vil strekke seg over flere år og avtalen sikrer partene en fleksibilitet i samarbeidsformer, utbyggingsrekkefølge og eventuelt samarbeid med andre aktører. Det kan også bli aktuelt at enkelte felter opparbeides som byggeklare tomter til salg mot privatmarkedet. Det planlegges for oppføring av boligblokk, flermannsboliger, rekkehus og eneboliger.

– Vi er svært godt fornøyde med å ha landet denne avtalen med en aktør som har vilje, kompetanse og ressurser til å videreutvikle området i takt med det vi mener er rett utvikling for et slikt boligområde. Denne delen av Askim har en veletablert infrastruktur og attraktiv beliggenhet midt mellom byfasiliteter i Askim og turområder langs Glomma. Trysilhus har de beste forutsetninger for å lykkes med en god helhetlig plan som tilrettelegger for gode uterom og variert boligbebyggelse tilpasset livets ulike faser. For oss som en offentlig eiet eiendomsutvikler har dette vært spesielt viktig å ivareta i avtalen med Trysilhus, sier daglig leder Odd Edvard Lund i IØ Eiendomsutvikling.

(Saken fortsetter under)

F.v: Odd Edvard Lund (Daglig leder i IØ Eiendomsutvikling), Ola Mæhlum (styreleder i IØ Eiendomsutvikling), Jarle Ljøstad (Daglig leder i Trysilhus Areal AS), Hans Erik Unelsrød (Prosjektutvikler i Trysilhus Øst AS). Foto: Pressebilde

Prosjektleder Hans Erik Unelsrød sier følgende om avtalen:

– Trysilhus har bygd flere prosjekter rundt Askim tidligere er godt kjent i området. Vi ser dette som et spennende område med en fin plassering. Tomten ligger naturmessig fint til og er samtidig knyttet til Askim sentrum. Det er kort vei til E18 og skoler og barnehager ligger like i nærheten. Vi mener at våre boligkonsepter passer godt til et slikt område i utkanten av Askim by. Vi ønsker å tilby boliger hvor det også kan være mulighet for litt hage og gode uteområder som åpner for lek og utfoldelse.

ANNONSE

(Pressefoto)

(Kilde: Pressemelding)


Nyetablerte IØ Eiendomsutvikling AS er eiet 100% av Indre Østfold kommune og utvikler storkommunens tomteportefølje. Selskapet skal delta aktivt i eiendomsutviklingen i kommunen og være et instrument i å skape en balansert utvikling av kommunens tettsteder og legge til rette for at kommunen tiltrekker seg flere private investorer. Selskapet legger vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar blant annet ved å bidra til at det bygges et mangfold av boliger når det gjelder pris, størrelse, beliggenhet og utforming. Det skal også legges til rette for attraktive næringseiendommer innenfor lager/logistikk, handel og kontor


Trysilhus ble etablert i 1993 og har siden oppstarten solgt nesten 4.000 boliger på det sentrale Østlandet. Selskapet utvikler egne bokonsepter innenfor flerfamiliehus, eneboliger i rekke, rekkehus og blokker. De teller ca 170 ansatte og omsatte i 2020 for 935 mill. kroner. Trysilhus har sitt hovedkontor i Drammen.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.