Kåre Rune Hauge. Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Blir ny domprost i Borg bispedømme

Kåre Rune Hauge, prost i Østre Borgesyssel, starter i ny jobb i løpet av høsten. Bispedømmerådet har tilsatt Hauge som domprost i Borg bispedømme.

– Med Kåre Rune Hauge som domprost blir ledelsen av Den norske kirke i Borg godt rustet for å være folkekirke i vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn, sier bispedømmerådets leder Karin Elin Berg til kirken.no (ekstern lenke)

Han jobber i dag på Indre Østfold menighetskontor.

– Jeg vil inspirere og utfordre menigheter og medarbeidere til å få flere mennesker til å føle seg hjemme i kirken, og at kirken skal være synlig og nærværende i folks liv, sier den nytilsatte domprosten etter tilsettingen tirsdag 7.juni, til kirken.no.

ANNONSE

Ifølge kirken.no var det flere gode kandidater som søkte på stillingen som domprost.

– Borg bispedømme er et bispedømme som jobber for en åpen kirke med rom for alle, dette vil Kåre Rune bidra aktivt til i sitt arbeid. Han har sterk støtte fra menighetsrådene. Jeg ser frem til å samarbeide med ham, sier bispedømmerådsleder Karin-Elin Berg.

Tidspunkt for tiltredelse og vigslingsgudstjeneste er enda ikke bestemt.

(Kilde: Den Norske kirke)

ANNONSE

ANNONSE

BILDER: Bygdedagen i Skiptvet

Full togstans mellom klokka 11 og 13