Slik påvirkes næringslivet i IØ etter korona

Pressemelding
2 minutter lesetid

På oppdrag fra Viken fylkeskommune har Menon gjennomført en undersøke blant næringslivet i Viken. Dette er noen av punktene som kommer fram om Indre Østfold i rapporten:

«Mulighetsrommet for Vikens næringsliv etter koronaen».

  • For Indre Østfold har nettoøkningen i sysselsetting siden 2010 i hovedsak skjedd i næringer med relativt høy arbeidsintensitet.
  • Utstrakt pendling til Oslo og omkringliggende kommuneregioner et tegn på at det kan være krevende å tiltrekke seg arbeidskraft.
  • Indre Østfold står for nærmere 20 % av Vikens kraftproduksjon.
  • Grønne løsninger i et velutviklet landbruk, der sirkulær økonomi og bærekraft i landbruket er fokus, kan bli et konkurransefortrinn.

– Med denne rapporten ønsker Viken fylkeskommune å gi et positivt bidrag gjennom å identifisere mulighetsrommene for næringslivet i Viken etter pandemien. Vi håper kommunene, utviklingsaktørene og vi som fylkeskommune sammen kan jobbe for å utvikle næringslivet i Viken best mulig, sier Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

For å styrke en effektiv næringsutvikling i Viken har Menon kommet med konkrete anbefalinger til hvordan fylkeskommunens kan bidra til effektiv næringsutvikling i årene som kommer.

Gode muligheter for utvikling

Det innebærer blant annet at fylkeskommunen, i samarbeid med næringsaktører i kommuneregionene er i kontinuerlig dialog om strategisk næringsutvikling, samt smartere samarbeid. Videre skal fylkeskommunen tilrettelegge for fremtidens arbeidsmarked, pilotering og testing, og arbeide med et forbedret finansieringsmiljø.

ANNONSE

– Indre Østfold har gode muligheter for utvikling spesielt innen grønn omstilling, både innen et allerede velutviklet landbruk, og innen byggevareindustri, havbaserte næringer og næringsmiddelproduksjon, sier Johan Edvard Grimstad.

Les mer om:
– Særtrekk og anbefalinger for Indre Østfold og de 11 andre kommuneregionene i Viken, samt Viken som helhet
– De seks mulighetsrommene for næringslivet i Viken generelt
– Utvalgte hovedfunn for næringslivet i Viken etc.
– Les nyheten: «Menon-rapporten: Slik påvirkes næringslivet i Viken etter korona»
– Les mer på landingssiden for Menon-rapporten

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.