Store feil om Olga Bjoner og fra Anne Enger

Den 22. mars var det nøyaktig 100 år siden Olga Bjoner stiftet Ytre Hobøl Bygdekvinnelag. Det ble nylig markert med en jubileumsfest.

Av: Torbjørn Greipsland, Askim

Det var kanskje noe uenighet om man skulle feire dette. For Olga Bjoner ble nazist og leder for Kvinnebevegelsen. Det er grundig omtalt i Bjørn Steinar Meyer solide bok «Førerkvinnen».

Men hun startet ikke bare Ytre Hobøl Bondekvinnelag, hun var den drivende kraft i å etablere bondekvinnelag over hele landet. Hun var leder for bondekvinnene fram til 1940. I hennes tid ble det dannet 500 bondekvinnelag med 25 000 medlemmer. Det fortjener hun oppmerksomhet for.

Siden Olga Bjoner vokste opp Askim, ønsker jeg å nevne en feil som står i boka «Nær folket gjennom 100 år», utgitt av Senterpartiet. I en artikkel skriver Eva Nordlund at Olga Bjoner snudde ryggen til Bondepartiet da hun ikke lyktes å bli stortingsrepresentant for partiet i 1924. Det er galt ifølge Meyers bok, for hun drev valgkamp for Bondepartiet både i 1924 og seinere, og hun var vararepresentant til Stortinget for Bondepartiet 1931-33. Hun var aktuell som statsråd i Bondepartiregjeringen i 1931, men det talte mot henne at hun var fra samme fylke som statsminister Peder Kolstad. Så klan man undres på om en plass ved Kongens bord hadde hindret henne i å bli nazist. Kjennskap og vennskap med bondekvinner i Tyskland og frykt for kommunismen, var noen av grunnene til at hun ble medlem i Nasjonal Samling.

Misbruk av tall

Sp-boka «Nær folket gjennom 100 år» har flere alvorligere feil i boka. Det gjelder det Anne Enger uttaler om den kontroversielle bispeutnevnelsen i Oslo bispedømme, der det stod mellom Odd Bondevik og Gunnar Stålsett.

Da jeg i oktober skrev en artikkel om boka i avisen Dagen, hadde jeg med det Anne Enger sier om at den kirkelige avstemningen (over hele landet) ga Odd Bondevik 24 stemmer, mens Stålsett fikk 22. Ingen i Kirkerådets kommunikasjonsavdeling eller andre instanser skjønte hvor disse tallene kom fra. Nå har han som skrev artikkelen og intervjuet Anne Enger, John Arne Balto, gruppesekretær for Sp, opplyst – jeg får føye til endelig – at disse tallene bare gjelder menigheter i Oslo. Stemmetallene for hele landet var jo flere hundre, noe Anne måtte vite. Da gir man et helt feil inntrykk. For Stålsett fikk langt lavere oppslutning i avstemningen enn Odd Bondevik, men regjeringen utnevnte likevel Odd Bondevik med stemmene til Sp. og Venstre.

ANNONSE

Dette er misbruk av tall. Jeg klarer ikke å tro det er bevisst misbruk, men da burde det umiddelbart ha vært sendt ut rettelser både til media, bokhandlere og bibliotek.

Det er også feil når Anne Enger uttaler: «(Kjell Magne) Bondevik var inhabil, siden den ene kandidaten var en nær slektning.» Nei, man er ikke ifølge reglene inhabil fordi slektningen er fetter. Men statsministeren valgte å erklære seg inhabil.  Lars Korvald sa at statsministeren ikke burde ha meldt seg inhabil. Derimot valgte ikke Anne Enger som nær venn av Stålsett, å melde seg inhabil.

Det hviler et mysterium over boka. Den er ikke sendt til media til vanlig anmeldelse. Hadde boka blitt anmeldt i media, ville nokså sikkert feilene blitt avslørt.

Fagredaktør for boka, John Dale, reiste til Oslo for å snakke med gen sekr. Olsen i Sp, men fikk ikke noe klart svar på hvorfor boka ikke er sendt media.

Uansett grunn er det viktig at de feil som boka har, rettes opp.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

Tre personer pågrepet etter at mann havnet i sjøen

Inviterer til hageselskap med bokbad