Arnbjørnrud. Arkiv/ illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Nærmere 100 frivillige i DNT jobber gratis

Hvert år legges det ned over 800.000 timer frivillig arbeid for DNT. Søndag 22. mai feirer DNT Indre Østfold den enorme innsatsen med åpne hytter på Frøne, Arnbjørnrud og Haukenestårnet.

– Jeg er utrolig stolt av alt arbeidet de frivillige legger ned for å tilrettelegge for friluftsglede regionen vår. Dugnaden gjør at stadig flere kommer seg ut, sier Kjersti Berg Sandvik, daglig leder i DNT Indre Østfold.

– Det var litt vanskeligere med frivilligarbeid under pandemien, men nå er vi så glade for å ha fart på dugnadsinnsatsen igjen! Takket være utallige dugnadstimer kan vi som bor i Indre Østfold regionen delta på turer, kurs og arrangementer, overnatte på hyttene og lege til rette for gode friluftstilbud for barn, ungdom og voksne! I 2021 la frivillige i foreningen ned over 14500 dugnadstimer – tallet har faktisk økt fra år til år!

For å hedre de frivillige i DNT Indre Østfold, åpner vi 3 av hyttene og inviterer alle som ønsker å ta en titt, på kaffe og vaffel. Uten de frivillige hadde aldri hyttene og stinettet rundt disse, lokket både lokale og tilreisende til de flotte områdene våre! Denne søndagen serverer vi kaffe og vaffel ved hyttene, vi lager natursti for barna og for de som ønsker å delta på fellestur, så blir dette arrangert til hver av hyttene!

Trenger flere frivillige

En undersøkelse utført av Opinion for DNT viser at nær 800 000 nordmenn kunne tenke seg å være frivillig i Den Norske Turistforening. Det er velkomment nytt for DNTs mange medlemsforeninger.

ANNONSE

– Vi er glade for hver enkelt nye frivillig som gir av sin dyrebare fritid for å bidra til fellesskapet! Og det er fremdeles behov for flere, for å nevne noe trenger vi blant annet flere som har lyst til å engasjere seg i Barnas turlag, stimerking, Kom deg ut-dagen, vedlikehold/tilsyn av hytter og som turledere, sier Berg Sandvik.

En uerstattelig bidragsyter

– Det ikke-offentlige, frivillige organisasjonslivet er en uerstattelig bidragsyter til mye av det vi opplever at gir oss gode liv i vårt lokalsamfunn. Hva hadde Indre Østfold-reionen vært uten frivilligsentraler, breddeidretten, sanitetsforeninger, speideren, turlag eller Røde Kors? For å nevne noe, sier Berg Sandvik.

Hun oppfordrer folk til å støtte foreninger lokalt.

– Selv om du ikke har mulighet til å stille som frivillig selv, er medlemskap også en nyttig måte å støtte opp om arbeidet på. Som DNT-medlem får du da både medlemsfordeler og bidrar til fellesturer, aktiviteter for barn og unge, stimerking og hytter. Det koster penger å skape gode tilbud selv om arbeidsinnsatsen er ubetalt. Da kommer alle bidrag godt med! Og husk at kontingenten går tilbake til den lokale foreningen din!

ANNONSE

ANNONSE

Fontenen i badeparken er ute av drift

Solberg kjører likevel i Portugal