Fra togskinner til dyrka mark

Pressemelding
3 minutter lesetid

Når dagens Østre linje legges om kan den bli til dyrka mark for de berørte grunneierne.

Når vi bygger en ny planskilt avgrening for Østfoldbanens Østre linje skal det ikke lenger gå tog på dagens Østre linje mellom Ski og Kråkstad. Det å legge om den eksisterende jernbanelinjen har ikke vært en del av prosjektet Togparkering Ski og avgrening Østre linje – før nå. Nå skal vi se på muligheten for å dyrke opp et stykke av gamle Østre linje, og på den måten redusere det varige tapet av dyrka mark.

Vi jobber for å redusere de negative konsekvensene

– Vi jobber alltid for å redusere de negative konsekvensene i et område vi skal bygge i, deriblant påvirkningen av dyrka mark. Vi tar på alvor at prosjektet kommer til å berøre viktige områder for natur, friluftsområder og dyrka mark i Nordre Follo og Ås kommune. Derfor er vi glade for at vi kan inkludere deler av dagens Østre linje som et tiltak for dyrka mark i planforslaget, sier prosjektsjef Martin Hove.

– Når gamle Østre linje legges om ønsker vi å dyrke opp området. Vi kommer til å gjennomføre en mulighetsstudie for håndtering av dyrka jord, der vi vil beskrive hvordan jorda kan graves av, lagres og tilbakeføres. Vi vil også se på mulighetene for nydyrking, men her er vi selvsagt avhengig av interesse fra grunneierne, i tillegg aksept fra offentlige myndigheter, forklarer Hove.

Bane NOR samarbeider med det interkommunale landbrukskontoret og planmiljøet i kommunene om denne saken.

ANNONSE

– Vi opplever at dette tiltaket blir tatt godt imot, og håper at vi kan finne gode løsninger i samarbeid med grunneierne, sier Hove.

Mer på skinner setter mindre spor

Stadig flere reiser med tog, og enda flere vil velge jernbanen i fremtiden. Jernbanen er den sikreste, mest klima- og miljøvennlige og effektive måten å transportere mange mennesker og gods over korte og lange avstander. For å legge til rette for fremtidens kollektivbehov er vi avhengige av en robust, velfungerende og pålitelig jernbane.

– Togparkering syd for Ski og ny avgrening for Østre linje legger til rette for et bedre togtilbud for de reisende på Østfoldbanen, både på Østre og Vestre linje. Togtilbudet skal bedres gjennom flere avganger på Østre linje, flere avganger på Vestre linje og flere avganger på lokaltoglinjen mellom Oslo og Ski, sier Hove.

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.