Foto: Adrian Sellstrøm

Forventer at domstolen opprettholdes og videreutvikles

Indre Østfold regionråd, bestående av kommunene Indre Østfold, Marker, Rakkestad og Skiptvet, har 62 000 innbyggere og dekker 43 % av arealet i kommende Østfold fylke.

Vi forventer at domstolen i Mysen opprettholdes og videreutvikles. Det betyr at vi ber Justisdepartementet om å gjenopprette Heggen og Frøland Tingrett, med svært lang historie i Indre Østfold, som egen rettskrets.

Indre Østfold er i sterk vekst, har et stort advokatmiljø, to større fengsler, grense til Sverige (Ørje tollsted) og regional politistasjon.

Regionrådet støtter departementets forslag om å øke bevilgningene til mindre tingretter for å styrke tilgangen til embetsdommere med ønsket kompetanse og profil, og mener at vår lokale tingrett (tidligere Heggen og Frøland) bør være en av tingretter som tilføres slike midler.

ANNONSE

Regionrådet mener ellers at den lokale tingretten er mest nærliggende til å uttale seg om hvilke tiltak som er best egnet til å styrke og sikre den lokale domstolen, herunder hvilke samarbeidsformer som er naturlig med andre rettssteder.

Knyttet til endringen, er det naturlig at Heggen og Frøland også etablerer seg i nye, funksjonelle lokaler i Mysen sentrum.

Indre Østfold regionråd

ANNONSE

ANNONSE

Svidd Gummi-audition ble en suksess

Mye folk og biler på treff – se bilder her